Uran

Školjke na Uranu?

Koja planeta se smatra „najdosadnijom“ u Sunčevom sistemu? Može li pogled sa Havaja ikako doprineti da se to mišljenje promeni? Može, ako je pogled uprt kroz 10–metarski tekelskop Keckove opservatorije, i to ka Uranu.