Fotografija

Apolo 16 na Mesecu

apolo17 Doran

Apolo 16 bila je deseta misija u okviru Apolo programa sa ljudskom posadom, peta misija sa ljudskom posadom na Mesecu. Komandant misije bio je Džon V. Jang, pilot lunarnog modula bio je Čarls Djuk, a pilot komandog modula bio je Tomas K. Matingli. Misija je trajala 11 dana, 1 sat, i 51 minutu.

Krajolik sa Meseca

Mesec predeo

Ovo je posmatračima Meseca dobro poznato područje. Sasvim levo fotografijom dominira veliki krater Copernicus, nazvan po astronomu, matematičaru, pravniku, lekaru i ekonomisti, a istovremeno i sveštaniuku visokog ranga Nikoli Koperniku koji je živeo od 1473. do 1543. U istoriji nauke zapisan je kao naučnik koji je formulisao heliocentrični model svemirskih tela.