Fotografija

M13 - fotografija i priča

M13VR

MESSIER M13 je jedan od najzanimljivijih objekata dubokog neba. To je kuglasto zvezdano jato, udaljeno oko 23 hiljade svetlosnih godina od Zemlje u pravcu sazvežđa Herkules. Broji više stotina hiljada zvezda zbijenih u prečniku od oko 145 svetlosnih godna.

Vrlo važna zvijezda

hd84406 crop

Ovo je trenutno vrlo važna zvijezda! Dakle, ovu zvijezdu svemirski teleskop James Webb upravo koristi za precizno namještanje segmenata svojeg ogledala. Kada pomoću nje glavno zrcalo bude savršeno postavljeno, teleskop će početi s radom.