Kalendar, dani

Mart

MarsBogO mesecu matru, otkud on, zašto se tako zove i drugo interesantno.

Februar

 Nekoliko članaka o februaru koji su objavljeni u AM:

O mesecu februaru, o događajima u februaru, kalendar...

Januar

 Nekoliko članaka o januaru koji su objavljeni u AM:

O mesecu januaru, o događajima u januaru, kalendar...

Od kada brojimo godine?

godineMože se reći da jedan dobar deo država i naroda danas u svetu broji godine od Hristovog rođenja ili bolje reći od nove ere (n.e.), mada je još uvek u nauci sporna tačna godina (i datum) Hristova rođenja. Sa priličnom sigurnošću se ipak pretpostavlja da je mogao biti rođen bar 4. godine pre nove ere. Datumi i godine pre nove ere se označavaju sa p.n.e., a u literaturi engleskog govornog područja sa B.C. (before Christ).