SF

DA LI ELEKTRONSKI MOZAK POBEĐUJE?

Kompjuteri, između proslošti i budućnosti

Šta bi jedna super-pametna mašina koja opslužuje sve i svašta, mogala da poželi nego da - ovlada svima i svakim. Najbolji primer za to je jedna priča Frederika Brauna u kojoj na pitanje «Ima li Boga?» kompjuter skromno odgovara «Sada ima».

Neptun u naučnoj fantastici

TAMO GDE JE HLADNO I MRAČNO

Planeta Neptun je otkrivena pre svega uz pomoć matematike. Galilejevi crteži svedoče da je on, ne znajući, zapazio novu planetu decembra 1612. i januara 1613. ali je smatrao da je u pitanju jedna od nepokretnih zvezda. Aleks Buvar objavio je 1812. astronomske tablice Uranove orbite u kojoj su zapažene određene anomalije, koje je izračunao Džon Adams dokazujući da su izazvane prisustvom velike planete koja još nije viđena.

Džef Nun

Veliki pisci naučne fantastike

NunDžef Nun

NASUMIČNA RAZARANJA MUDROSTI