VoBaNISTA

interreg banner 710x183 srb

Kratka istorija projekta VoBaNISTA - kroz fotografiju

logo800x191

Od prve, maglovite ideje o projektu koji će kasnije dobiti naziv VoBaNISTA, pa do početka njegove realizacije proteklo je tri godine. Ovo je krakta foto-istorija glavnih aktivnosti i susreta tokom te tri godine. Akteri su u početku bila astronomska društva "Novi Sad" i "Lira", zatim "Univerzum" i "Kosmos", a kasnije i novosadski PMF, koji je, potom postao i nosilac čitavog projekta sa naše strane. Naš mađarski partner u projektu je opservatorija u Baji, Mađarska, odnosno njen direktor dr Tibor Hegediš sa svojim saradnicima, koji je i bio inicijator saradnje i učešća na IPA konkursu.

Ideja o sjajnom projektu

Kada zađete po vojvođanskim selima i atarima još uvek možete naći mesta bez jake ulične rasvete, mesta sa kojih, kad su noći vedre, možete videti zvezde. Nekada su ljudi dobro poznavali nebo. Putnici su tokom leta rado putovali noću da bi izbegli letnje žege i onda im je Mesec osvetljavao put. Znali su dobro sve njegove faze i kada će biti najsjajniji. On im je govorio i koje je doba noći, po njemu su ocenjivali kakvo će vreme sledećeg dana biti. Slično je i sa zvezdama. Dobrom posmatraču one su govorile koliko je sati i koliko ima do novog godišnjeg doba.

Danas se to polako zaboravlja. Rasveta sve više potiskuje mrak, sve manje zvezda se vidi, zaboravlja se staro znanje.

noc