What we can learn from galaxies far, far away

Henry LinHenry Lin

Henri Lin je sa 17 godina osvojio nagradu Intel Ioung Ioung Avard za svoje matematičke modele udaljenih klastera galaksija.

 

"Ovo su neke slike galaktičkih jata. Ona su upravo ono što im ime kaže. Ogromni skupovi galaksija povezani njihovom međusobnom gravitacijom. Većina tačaka koje vidite na ekranu nisu pojedinačne zvezde, nego skupovi zvezda ili galaksija. Dok gledate neke od ovih slika nadam se da ćete ubrzo uvideti da su galaktička jata predivni objekti, ali više od toga, smatram da su galaktička jata misteriozna, ona su puna iznenađenja i ona su korisna. Korisna kao najveće laboratorije univerzuma. I kao laboratorije, opisati jata galaksija je opisati eksperimente koje možemo da radimo s njima. Smatram da postoje četiri glavna tipa i prvi tip koji želim da opišem je sondiranje izuzetno velikih. Koliko velikih?

Uključite prevod ako vam je potreban! (dole desno) strelica

Galaksije 1

Galaksije 2

 Galaksije 4

 

 

  

 

Dodaj komentar