TV Astronomija

Snimci, razni o astronomiji i sl.

Najbolja slika Plutonove površine!

plutonOvo je najdetaljniji pogled na Plutonov teren koji ćemo verovatno videti u ovom veku. Ovaj mozaički strip – koji se proteže duž polulopte ka kojoj je “New Horizons” bio okrenut tokom preleta pored Plutona 14. jula 2015. – sadrži sve slike najveće rezolucije koje je načinila američka sonda.