Čitaoci drugog broja Astronomskog magazina ovde mogu naći linkove na članke koji se pominju u časopisu. AM2naslovna-156

“Da li Zemlja dobija drugo sunce – Betelgez?!?!”

O zvezdi Betelgeuse

http://www.svetnauke.org/betelgeuse

O nastanku supernova

http://www.svetnauke.org/nestanak-masivnih-zvezda

Sjajne supernove

http://www.svetnauke.org/sn1006

http://www.svetnauke.org/sn1054-maglina-rak

http://www.svetnauke.org/sn1987a


Nastanak planetarnih sistema

http://static.astronomija.co.rs/suncsist/Poreklo/index.htm

 


URAN

Uran u naučnoj fantastici (PDF)

 


Peleozoik - eksplozija života

Evolucija života na Zemlji (PDF)

Evolucija života na Zemlji - prekambrijum (PDF)


Pre 10 godina

O svemirskoj stanici Mir

http://static.astronomija.co.rs/nauke/istorija/letovi/mir/mir.htm

O prvom svemrskom turistu

http://static.astronomija.co.rs/nauke/istorija/letovi/mss/tito.htmDodaj komentar