If an Asteroid Were to Hit the Earth 1 Year From Now

Kada bismo znali da će nas asteroid veličine jednog kilometra udariti za godinu dana – da li bismo mogli da se odbranimo od tog udara?

Film je na engleskom, ali možete uključiti automatski prevod ako vam je potreban. 

a1

a2

a3

a4

 

  

   


Dodaj komentar


ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka