akl15 407

- Dosta već s tim "emovima"! - kaže Ratko Miljkovac - Hajde da napravimo takmičenje u nalaženju nekih drugih objekata. Predložio je Koldvelov katalog.

Katalog zvezdanih jata, maglina i galaksija „Caldwell“ je napravljen za astronome amatere osmatrače kojima je već pomalo dosadio Mesijeov katalog. Zapravo, on predstavlja dopunu Mesijeovog kataloga. (više o ovom katalogu).

Dakle ako budu dobri uslovi za takmičenje tragaćemo za objektima iz ovog kataloga. Ovde je odličan sajt sa kartama za pronalaženje Koldvelovih objekata. Naravno, sa naše lokacije ne mogu da se vide svi ti objekti i zato je Ratko Miljkovac na spisku koji prilažemo izlistao samo one koje ćemo moći da vidimo sa Letenke u vreme kampa.

 

Caldwell objekti vidljivi sa lokacije Letenke
u periodu 16 – 19 jul

download 100
PDF 96 kb

 Prijatno takmičenje!

 

JGrnja

AKL 2015 - članci o kampu


Dodaj komentar