• 10. juli 1856. – rodio se u Smiljanu, u Lici, tada Austrougarska, danas Republika Hrvatska.
• 1862. – upisuje osnovnu školu u Smiljanu.
• 1863. – porodica se seli u Gospić, gde Tesla nastavlja školovanje u osnovnoj školi.
• 1866. – 1870. – školuje se u Realnoj gimnaziji u Gospiću.
• 1871. – 1874. – nastavlja školovanje u Visokoj realnoj gimnaziji u Karlovcu, Austrougarska.
• 1875. – 1878. – studira na Politehničkoj školi u Gracu, Austrougarska.
• 1879. – odlazi u Maribor, gde dobija prvi posao pomoćnog inženjera.
• 1880. – upisuje filosofiju prirode na Univerzitetu u Pragu.
• 1881. – 1882. – boravio u Budimpešti. Dobija posao tehničkog crtača u Centralnom telegrafskom uredu, gde usavršava svoje prvo otkriće, aparat za pojačanje glasa kod telefona.
• Februar 1882. – pronalazi obrtno magnetno polje. U jesen iste godine odlazi u Pariz. Dobija posao u Edisonovom kontinentalnom društvu, gde radi na održavanju električnih centrala.
• 1883. – boravi šest meseci u Strazburu po nalogu društva iz Pariza. Radi na rekonstrukciji električne centrale. Pravi model indukcionog motora.
• 1884. – vraća se u Pariz i na predlog uprave Društva odlazi u Ameriku. U Njujork stiže u junu 1884. godine.Zapošljava se u Edisonovoj fabrici mašina, gde ostaje godinu dana.
• 1885. – napušta Edisona. Osniva sopstvenu kompaniju „Tesla Arc. Light Co.“ u Njujorku. Počinje da pravi prve motore i generatore naizmeničnih polifaznih struja.
• 6. maja 1885. – prijavljuje prvi patent „Komutator za električne dinamo mašine“ Američkom patentnom uredu. Slede patenti iz područja pegulatora lučnih lampi.
• 1887. – 1890. – prijavljuje patente u oblasti polifaznih naizmeničnih struja.
• 16. maja 1888. – drži prvo predavanje „Novi sistem motora i transformatora naizmenične struje“ pred Američkim institutom elektroinženjera.
• 1888. – firma „Vestinghaus“ otkupljuje Tesline patente iz oblasti polifaznih struja.
• 1888. – 1889. – boravi u Pitsburgu, gde sa inženjerima firme „Vestinghaus“ radi na praktičnoj realizaciji svojih patenata.
• 1889. – posećuje Svetsku izložbu u Parizu i dolazi u Gopsić.
• 1890. – objavio rezultate o fiziološkom dejstvu struja visokih učestanosti.
• 1891. – počinje da radi u oblasti naizmeničnih struja visokih frekvencija.
• 20. maja 1891. – pred Američkim institutom elektroinženjera u Njujorku drži predavanje „Eksperimenti sa naizmeničnim strujama vrlo visokih frekvencija i njihova primena u
veštačkom osvetljenju“.
• 1891. – 1896. – prijavljuje patente vezane za varnični oscilator sa rezonantnim
transformatorom.
• 1892. – dolazi u Evropu. U Londonu, pred Institutom elektroinženjera i Kraljevskim institutom drži predavanje „Eksperimenti sa naizmeničnim strujama visokog napona i visokih
frekvencija“. Potom dolazi u Pariz, gde pred Internacionalnim društvom električara i Francuskim društvom za fiziku drži isto predavanje. Na vest o bolesti majke dolazi u Gospić. Teslina majka Đuka umrla je 16. aprila.
• 2. juna 1892. – stiže u Beograd gde ostaje tri dana.
• 1893. – učestvuje na Svetskoj izložbi u Čikagu. Privlači veliku pažnju i postiže uspeh izloženim modelom obrtnog magnetnog polja i propuštanjem struja visokih frekvencija kroz telo. Drži predavanje o mehaničkom oscilatoru. Zajedno sa Vestinghausom ubedljivo
demonstrira svoj sistem proizvodnje, prenošenja i korišćenja naizmeničnih struja, što je bilo odlučujuće za usvajanje tog koncepta prilikom gradnje hidroenergetskog sistema na Nijagarinim vodopadima.
• 13. marta 1895. – u požaru je uništena Teslina laboratorija u Južnoj petoj aveniji
u Njujorku.
• 1897. – prijavljuje patente iz oblasti radiotehnike.
• 1898. – prijavio je patent kojim je zaštitio uređaj i način za upravljanje mehanizma pokretnih objekata. U Njujorku, ne električnoj izložbi u Medison Skver Gardenu, izvodi javni eksperiment sa radioupravljanim brodom.
• 1899. – završena gradnja hidrocentrale na Nijagari.
• 1899. – 1900. – boravi u Kolorado Springsu, gde podiže radio–stanicu snage 200 kW. Konstruisao je transformatore koji su proizvodili napone do 12 miliona volti i struje učestalosti od nekoliko desetina hiljada herca.
• 1900. – 1902. – prijavljuje patente u oblasti radiotehnike.
• 1901. – 1905. – gradio je veliku radio–stanicu sa visokim antenskim tornjem na Long Ajlendu, ostrvu kraj Njujorka. Radi na realizaciji svog „Svetskog radio sistema“.
• 1909. – 1922. – prijavljuje patente turbina, pumpa, brzinomera i drugih patenata
u oblasti mašinstva
• 1936. – predlaže projekte telegeodinamike ili veštine prenošenja energije mehaničkim putem kroz Zemlju i odbrambenog oružja popularno nazvanog „zraci smrti“.
• 1937. – doživljava saobraćajnu nesreću.
• 7. januara 1943. – preminuo na trideset trećem spratu hotela Njujorker, u Njujorku.


Komentari

 • Miki said More
  Aha, ok, ovako se pojavljuje. Može se... 1 dan ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Hmmm, ovako treba da se vidi: settings... 1 dan ranije
 • Miki said More
  Zbog čega se kod mene ne pojavljuje... 1 dan ranije
 • Baki said More
  Dobar izbor. Popularno rečeno... 2 dana ranije
 • Baki said More
  “Postoji jedna čudna kontradikcija: u... 2 dana ranije

Foto...