U Kruševcu je dana 06. marta 2010. godine formirano i otpočelo sa radom astronomsko udruženje „Eureka". Na osnivačkoj skupštini prisustvovali su svi stari, ali i novi članovi astronomske sekcije kruševačke gimnazije. Ovaj svečani sastanak otvorio je Zoran Tomić, student ekonomije na fakultetu u Nišu, bivši polaznik seminara astronomije u IS Petnica i saradnik astronomske sekcije. Govorio je o značaju astronomije kao nauke, njenom razvoju, interdisciplinarnosti i poseban akcenat je stavljen na značaju amaterske astronomije u svetu i Srbiji, kao i o mogućnostima astronoma amatera za doprinos razvoju nauke u celini.

album

Nakon ovog izlaganja pristupilo se radu i glasanju o statutu udruženja, članovima Upravnog i nadzornog odbora. Za predsednika upravnog odbora izabrana je profesorka fizike Dragana Milićević, a za potpredsednika Zoran Tomić. Sastanku članova astronomske sekcije i osnivača udruženja prisustvovao je i gospodin Dragan Radmilović, saradnik „Astronomskog magazina" iz Novog Sada, saradnik astronomskog društva „Ruđer Bošković i član „ADNOS" iz Novog Sada, koji je jedan od osnivača ovog udruženja. Ovaj sastanak je propraćen i od strane novinara iz regionalne televizije Kruševac.


Tog istog dana u 20 časova članovi novoformiranog udruženja o
rganizovali su posmatranje na brdu Bagdala, tačnije fudbalski tereni iznad gradskih bazena. Korišćena su dva teleskopa (refraktor „Telescience" 60/700 i reflektor 114/500). Ovom prilikom građani Kruševca imali su prilike da posmatraju Orionovu maglinu, Plejade, Mars i Saturn. Gospodin Dragan je poneo sa sobom laser kojim je održao kratko predavanje iz astrognozije i pre svega se zadržao na sazvežđu Orion, Bik, Veliki i Mali medved, govorio je o Plejadama i mitu koji je povezan sa njima i o najsjajnijoj zvezdi na noćnom nebu (Sirijus). Za to vreme Zoran Tomić je demonstrirao rad na teleskopima, ukazao na razlike između ove dve vrste teleskopa (reflektore i refraktore), održao kraće izlaganje na temu koordinatnih sistema i odgovarao na pitanja publike.

Udruženje će se pre svega baviti daljom popularizacijom astronomije i srodnih nauka u Kruševcu, ali i okruženju, uzimaće učešće na raznim projektima vezanim za astronomiju, baviti se edukacijom mladih, pripremom učenika iz astronomije za domaća takmičenja i uzimati učešća na astronomskim kampovima. O svojim aktivnostima u budućnosti udruženje će redovno obaveštavati građane i svoje članove. Trenutno je u planu izrada sajta udruženja i dobijanje potvrde o registraciji od ministarstva. Prostorije udruženja su u kabinetu za fiziku kruševačke gimnazije.

Dobrodišli!!!

 


Dodaj komentar