dz_139

Knjiga 2.

Povodom MGA i ciklusa predavanja Žene u astronomiji, Kolarčeva zadužbina poklanja drugu knjigu Društvo znanja.

Ko će dobiti knjigu?

Onaj posetilac drugog predavanja iz ciklusa Žene u astronomiji koji prvi odgovori na pitanje:

Šta je po zanimanju bio Ilija Kolarac?

Drugo predavanje nosi naziv:

zene_harvard

(govori: dr Olga Atanacković, profesor univerziteta
Četvrtak, 22. oktobar u 18 časova)


dzdetalj
Sadržaj knjige Društvo znanja

• Olga Milutinović, Pozdravna reč
• Dobroslav Smiljanić, Kolarčeva zadužbina i jednistvo ljudskog znanja
• Aleksandar Petrović, Dekartova slagalica i srpska nauka
• Branislava Knežić, Kolarčev narodni univerzitet - u senci prošlosti
• Vigor Majić, Petnica - uspešan eksperiment u obrazovanju
• Slobodan Gavrilović, Od tablice i legištera do kompjutera i miša
• Trivo Inđić, De dignitate et augmentis scientiarum ili o popularizaciji nauke
• Jovan Aranđelović, Pomene u pojmu popularizacija
• Ivan Milenković, Znanje i moć (Mišel Fuko i preobražaji pojma znanja)
• Vladimir Ajdačić, Nauka i njena popularizacija u senci profita i subkulture
• Đuro Kutlača, Quo vadit Serbia? - Ide li Srbija ka Društvu znanja? - prilog analizi nacionalnog inovacionog kapaciteta Srbije
• Aleksandar Zorkić, Zašto je Srbiji potrebna popularizacija nauke
• Vlastimir Matejić, Identifikacija i analiza izgleda za poboljšanje popularizacije nauke u Srbiji
• Aleksej Tarasjev, Popularizacija biologije i izazovi populizma
• Vidojko Jović, Popularizacija i društveni status geologije u Srbiji u 20. veku
• Jasmina Ninkov, Pizistrat, Gutemberg, Internet - kluturne revolucije koje su promenile svet
• Predrag Đukić, Javne biblioteke i Društvo znanja
• Gordana Krajačić, Muzika na Kolarčevom narodnom univerzitetu
• Dušan Trbojević, Mogućnosti i načini stvraanja naše muzičke kulture
• Ljubica Miljković, Povezanost predavanja iz likovne umetnosti i muzeja
• Slobodan Rakitić, Kolarac naš nasušni - od Književnog fonda do Narodnog univerziteta
• Ljubomir Erić, Predavačka delatnost Katedre za medicinu
• Nataša Stanić, Planetarijumi - zvezdani bioskopi i njihov značaj za popularizaciju astronomije

 

 


Komentari

 • Baki said More
  Prvorodne crne rupe, koje su se pojavili... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Prava tema. Program ASPTRE trebalo bi da... 3 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Liv wrote:
  Postoji li slican kamp jos negde na...
  3 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Sveta 4
  "Pa i nije dat odgovor na... 4 dana ranije
 • Liv said More
  Postoji li slican kamp jos negde na... 4 dana ranije

Foto...