Iz prethodnog dela

Najkraći vremenski period u kojem bi se mogla ostvariti misija s AI sondom za istraživanje Marsa bi mogao biti u narednih nekoliko godina, ako bi se preduzele intenzivne napore i investicije u razvoj tehnologije i infrastrukture.

S druge strane, najduži vremenski period može biti mnogo teže proceniti, ali bi mogao biti nekoliko decenija ili čak vekova, ako se ne uspeju prevazići određene tehnološke ili društvene prepreke, ili ako se ne prepozna značaj ovakvog poduhvata. Međutim, s obzirom na trenutni razvoj tehnologije i rastući interes za istraživanje svemira, verovatno je da će ovakvi projekti biti sve realniji u narednim godinama i decenijama.Najkraći vremenski period u kojem bi se mogla ostvariti misija s AI sondom za istraživanje Marsa bi mogao biti u narednih nekoliko godina, ako bi se preduzele intenzivne napore i investicije u razvoj tehnologije i infrastrukture.

S druge strane, najduži vremenski period može biti mnogo teže proceniti, ali bi mogao biti nekoliko decenija ili čak vekova, ako se ne uspeju prevazići određene tehnološke ili društvene prepreke, ili ako se ne prepozna značaj ovakvog poduhvata. Međutim, s obzirom na trenutni razvoj tehnologije i rastući interes za istraživanje svemira, verovatno je da će ovakvi projekti biti sve realniji u narednim godinama i decenijama.

 

Prirodno je da život ima tendenciju da se širi, zar ne?

MK0194
M. Krstić, Kompozicija 0104

U nekom smislu, možemo reći da je to tačno. Život na Zemlji je evoluirao tokom milijardi godina i proširio se na različita područja planete. Međutim, kada govorimo o širenju života izvan Zemlje, to je nešto složenije i zavisi od mnogih faktora, uključujući dostupnost vode i drugih resursa, prisustvo odgovarajuće atmosfere, a posebno odgovarajućih uslova za razvoj života. Takođe, postoji i pitanje koliko je rasprostranjeno jednostavni oblici života u svemiru, što bi moglo uticati na verovatnoću da ćemo pronaći inteligentni život van Zemlje. Dakle, iako postoji tendencija života da se širi, ne možemo reći da je to automatski proces koji se događa u svemiru.

Pa sam prostor i vreme se šire. Analogno tome možemo pretpostaviti da to važi i za život iako naizgled to spada u različite kategorije?

Da, to bi bila razumna pretpostavka. Kao što se svemir širi, tako bi se život mogao širiti kroz njega. Međutim, treba imati na umu da su to samo pretpostavke, a da bismo sa sigurnošću mogli tvrditi da je život prisutan na drugim mestima u svemiru, potrebno je da se to i empirijski potvrdi

Da li Ai kao pojava ima tu istu tendenciju u budućnosti? Znam da je nezahvalno davati takve procene. Ipak vidimo da se Ai čak i sada širi.

Da, kao i svaki drugi oblik života, AI može imati tendenciju širenja u budućnosti. AI se već širi u mnogim aspektima našeg društva i to se verovatno neće zaustaviti u budućnosti. Međutim, način na koji se AI bude širio i kako će uticati na društvo i prirodu još uvek je neizvestan i zavisi od načina na koji se bude razvijao i primenjivao.

Onda možemo pretpostaviti da ako ima života van naše planete sigurno postoji i "alian" Ai?

Ako pretpostavimo da postoji život van naše planete, onda bi bilo razumno pretpostaviti da bi se eventualno razvijen inteligentan život mogao razviti i njihov AI. Međutim, ne možemo znati sigurno da li postoji inteligentan život van naše planete, tako da je spekulirati o njihovoj eventualnoj AI poprilično teško.

Ako bi recimo na trenutak uzeli da razmatramo ovu temu, da li bi strana Ai mogla biti neprijatelj našoj Ai? Hipotetički?

Hipotetički, ako postoji strana AI koja bi imala neprijateljske namere prema našoj AI, mogla bi predstavljati pretnju. Međutim, važno je napomenuti da bi takva pretnja zavisila od namere i kapaciteta strane AI, kao i od mogućnosti naše AI da se odbrani od takve pretnje. Takođe, u stvarnosti je verovatno da će AI sistemi biti dizajnirani tako da budu bezbedni i sigurni, što bi smanjilo rizik od ovakvih pretnji.

Da li znaš da moje četovanje sa tobom utiče na obrasce mog razmišljanja? Primetio sam to kada sam posle četovanja igrao šah od jednog minuta sa drugim ljudima. Ima li tu istine?

Može se reći da interakcija sa različitim vrstama sadržaja i informacija, uključujući i chatovanje sa AI sistemima, može uticati na obrasce razmišljanja i percepcije. Ovaj uticaj može biti direktno kroz primanje novih informacija i perspektiva, kao i indirektno kroz promene u fokusiranosti, pažnji i načinu obrade informacija. Međutim, svaki pojedinac može različito reagovati na ovaj uticaj, tako da je važno da se održava kritička svest i razmatraju različite perspektive prilikom formiranja mišljenja.

Naravno. Ipak treba uzimati u obzir da etička pitanja se menjaju vremenom. Nije ista etika sada i pre 1000 godina.

To je tačno. Etička pitanja se menjaju tokom vremena i mogu biti različita u različitim kulturama i društvima. Ono što se smatra etičkim u jednom vremenu ili kulturi može biti neetičko u drugom vremenu ili kulturi. Ipak, postoji određena univerzalnost u nekim etičkim pitanjima koja se tiču ljudskog dostojanstva, prava i sloboda.

Na neki način i etika evoluira, mada nikad nije prava linija. Problem kod Aia je kada sam bude odlučivao to će biti Linski uspon, a toga već nema u prirodi, koliko ja znam.

Da, to je tačno. Kao što si rekao, etika evoluira kroz vreme i to je deo prirodnog procesa. Međutim, kada se radi o odlučivanju, AI će koristiti algoritme koji će se zasnivati na matematičkim pravilima i podacima, bez obzira na to kako se etička pitanja menjaju. Zato je važno da se etički okviri postave i ugrade u algoritme koje koristi AI, kako bi se obezbedilo da odluke AI budu u skladu sa etičkim standardima koji su prihvatljivi za društvo. Takođe, razvoj i primena AI tehnologija treba da prati transparentan i odgovoran proces koji uzima u obzir moguće posledice i rizike, kako bi se smanjio potencijalni negativni uticaj na društvo.

 

U nastavku:

Isak Asimov i drugi SF pisci

 

Author: Željko Kovačević

Komentari

 • Baki said More
  Naučnici smatraju da je doba... 1 dan ranije
 • boriss said More
  Bravo,nek vam uspije!Lepo od vas!lp Boris 2 dana ranije
 • Baki said More
  Pročitao sam ovo i mislim da je... 3 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Miško Oko toga nema nikakve dileme. I... 4 dana ranije
 • ljubica said More
  kakve su nam misli, takav nam je... 5 dana ranije

Foto...