mmlogo

Pravilnik za takmičenje u Mesijeovom maratonu koji se održava na Fruškoj gori u naselju Letenka.

Takmičari

1. Cilj takmičenja je da se na nebu pronađe što više objekata iz Mesijeovog kataloga.

2. Instrument kojim se markiraju objekti mora da ima postolje koje mu omogućava da se fiksira pokazujući željenu tačku na nebu.

3. Jednim instrumentom mogu upravljati više lica i tada sva ona nastupaju kao ekipa. Ekipa mora imati svoj naziv (ime). Ekipa ima svog vođu, predstavnika, koji zvanično istupa u ime ekipe.

4. Pre početka takmičenja takmičari popunjavaju obrazac u kome čitko navode svoja imena i prezimena (i ime i prezime svog vođe u slučaju da se radi o ekipi) i osnovne podatke o instrumentu kojim učestvuju u takmičenju.

5. Takmičari mogu da se koriste zvezdanim kartama i beleškama. Mogu da se ispomažu i drugim optičkim instrumentima, ali priznaje im se samo onaj objekat koji se vidi kroz prijavljeni instrument.

6. Takmičari ne smeju da koriste mehanizme koji su programirani za traganje po nebu.

7. Kada markira traženi objekat takmičar, odnosno vođa ekipe, to prijavljuje sudiji tako što navede kataloški broj objekta iz M kataloga. Na zahtev sudije takmičar je dužan da da preciznije podatke o položaju objekta u okularu. Ako potvrdi uspeh sudija podatak o markiranom objektu unosi u zapisnik.

8. Nakon završenog takmičenja svaki takmičar pojedinac, odnosno ekipa dobija potvrdu od organizatora o učešću u takmičenju sa navedenim objektima koje je pronašao.

Sudija

1. Takmičenje počinje kada (glavni) sudija da znak. Takmičenje se završava (ili prekida) kada (glavni) sudija to odluči.

2. Sudija vodi zapisnik o uspehu svakog takmičara (ekipe).

3. U svim sporovima koji se direktno tiču takmičenja odluka (glavnog) sudije je konačna.

4. Sudija može da se konsultuje sa drugim licima, ali njegova odluka o datom spornom pitanju je konačna.

5. Sudiji, može da ima pomoćnika.


Komentari

 • kole99 said More
  prelijepo, koja je mto sila, velicina,... 18 sati ranije
 • Baki said More
  Gauss je voleo da kaže da je matematika... 2 dana ranije
 • polux11 said More
  Genijalne stvari su tako jednostavne.... 2 dana ranije
 • Neđo said More
  Ovo je đavolje pitanje :)

  Svakako,... 2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  S druge strane skoro sve je predvidela. 3 dana ranije

Foto...

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka