Svojevremeno ogromna N1 nije postojala, a bila je samo najmanja od svoje vrste koja je trebala rasti u visinu i masu. U međuvremenu je N1 isplivala na svjetlo dana.. Starship je na svjetlo dana došla još i prije nego je stasala, zapravo, upravo postaje stvarnost. Drago Dragović napisao je desetke i desetke knjiga o raketama (i ne samo o njima); 

Pogledajte kompozitnu ilustraciju  o ova dva gorostasa. Primjećujete li sličnosti? Jesmo li onda ili smo i danas nespremni na ono što ove divovske kontrolirane „bombe“ mogu donjeti čovječanstvu.

cccp VS usa

 


Dodaj komentar