Opservatorije

ALMA

eso1137g

Visoko na platou Šahnantor na čileanskim Andima, ESO, zajedno sa inostranim partnerima, upravlja opservatorijom ALMA – vrhunski teleskop, u cilju proučavanja svetlosti koja potiče sa najhladnijih objekata u univerzumu. Ova svetlost ima talasnu dužinu u milimetarskom regionu, između infracrvenog i radio domena, te je poznata kao milimetarsko i submilimetarsko zračenje. ALMA se sastoji od 66 visoko preciznih antena, koje su raspoređene na rastojanje čak i do 16 kilometara. Ovaj projekat međunarodne saradnje je najveći astronomski projekat stacioniran na Zemlji koji postoji.

Zeleno svetlo za izgradnju E-ELT teleskopa

eso1440aNa nedavno održanoj sednici glavnog odbora ESO-a, savet je[1]dao zeleno svetlo za izgradnju Evropskog izuzetno velikog teleskopa (engl. European Extremely Large Telescope - E-ELT) koja će biti obavljena u dve faze. Za prvu fazu je odobreno oko milijardu evra, čime bi trebali da budu pokriveni troškovi izgradnje u potpunosti operativnog teleskopa opremljenog moćnim instrumentima, dok bi prva svetlosna informacija trebala da budei zabeležena u narednih desetak godina. Ovaj teleskop će dovesti do ogromnog broja naučnih oktrića u polju vansolarnih planeta, zvezdanog sastava bliskih galaksija i dubokog univerzuma. Ovo je najveći poduhvat ESO-a do sada, kada je reč o teleskopskoj kupoli i nosećoj strukturi, koje će biti postavljene u toku naredne godine.

Započela gradnja E-ELT

E-ELT racunalni prikazGrmljavinom do zvijezda na 3060 m iznad razine mora. Možda bi to zapravo bio najbolji naslov događanja od 19. juna na vrhu Cerro Armazones u Čileu. Detonacijom poprilične količine eksploziva oslobođeno je prvih 5000 kubnih metara materijala za plato na kojemu će...

Svečani početak radova na E-ELT teleskopu

eso1419aDanas se odigrala ceremonija koja obeležava početak radova na Evropskom izuzetno velikom teleskopu (E-ELT) Južne evropske opservatorije. Raznet je deo vrha Cerro Armazones, visok oko 3000 metara, što je prvi korak ka izravnanju platoa na kojem će biti izgrađen najveći optički/infracrveni teleskop na svetu.

Very Large Array

vla_panorama_bobtetro2_med

Very Large Array, (VLA, Vrlo dugi niz), je radio opservatorija u Novom Maksiku, SAD, na 2124 metara nadmorske visine. Komponenta je američke Nacionalne radio astronomske opservatorije.