Gradska biblioteka u Novom Sadu
Astronomsko društvo Novi Sad

P R E D A V A N J E

kosmicki otpad

     K O S M I Č K I   O T P A D      

DAVID KNEŽEVIĆ

Istraživač suradnik departmana za fiziku PMF u Novom Sadu

ČETVRTAK

13. DECEMBAR 2018.

19 SATI

ČITAONICA GRADSKE BIBLIOTEKE

Novi Sad

Dunavska 1


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži