Istraživačka stanica Petnica u saradnji sa Arhitetktonskim fakultetom u Beogradu, povodom Međunarodne godine astronomije – 2009, organizuje četvorodnevni seminar na temu „Arhitektura u svemiru". Studenti druge godine master studija će od četvrtka do nedelje imati zadatak da uz pomoć svoji asistenata i profesora projektuju Naučno – istraživački centar na Mesecu.

Uz pomoć projektonog zadatka koji su sastavili saradnici na Programu astronomije ISP, studenti će rešavati probleme projektovanja u specifičnim uslovima koji vladaju na Mesecu za potrebe grupe od 100 naučnika i članova njihovih porodica, za koje pored laboratorija treba isprojektovati i smeštajne kapacitet, prostore za odmor i rekreaciju, telekomunikacione sobe, zone za evakuaciju, kosmodrome… Ideja je da se mašta ovih mladih arhitekata uklopi u realne uslove i sve naučne zahteve kako bi dobijena rešenja bila što adekvatnija.Tokom seminara u holu nastavnog centra IS Petnica postavljena je izložba radova ovih studenata na slobodnu temu projektovanja naseobine bilo gde u svemiru.Ovim seminarom se promoviše ideja multidisciplinarnih istraživanja u nauci i povezuje nauka i umetnost, što i jeste jedan od ciljeva obeležavanja međunarodne godine astronomije. Na ovaj način se nastavlja veoma uspešna saradnja između Arhitektonskog fakulteta i Istraživačke stanice Petnica.

http://ispast.net/2009/01/30/arhitektura-u-svemiru


Dodaj komentar