Za Obedsku baru u Vikipediji piše:

Obedska bara nalazi se u jugoistočnom Sremu između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke Save, svega 40km zapadno od Beograda. Uže područje Obedske bare čini korito takozvana „Potkovica“ i viši deo terena kupinske grede takozvano „Kopito“. Specijalni rezervat prirode Obedska bara se prostire na površini od 9820 hektara, a zaštitna zona na 19 611 hektara.

Korito Obedske bare je ostatak napuštenog korita Save, čiji glavni tok sada teče južnije. Još pre 6000 godina ovde je proticala preteča reke Save, a pre 4500 godina njen sporedni tok, da bi se pre 2000 godina formirala mrtvaja, od koje je nastala močvara kakvu poznajemo. 

Obedska bara je povezana sa rekom Savom samo tokom visokih vodostaja kanalom Revenica. Tokom niskih vodostaja Save voda otiče kanalom Vok. Obedska bara se napaja vodom i dotokom podzemnih voda i slivanjem površinskih voda sa lesne zaravni. Većina okana i bara presuši u vreme sušnih godina i pri kraju leta.

E na tu baru išli smo nas 50-tak u okviru projekta Vobanista. Jedan od zadataka vobanističkog tima je upoznavanje sa prirodom, najbolje putem poseta zaštićenim rezervatima prirode, i to tako što će se postojeća turistička ponuda upotpuniti astronomskim posmatranjima i drugim sličnim sadržajem. Dakle, pored članova tima Vobanista na Baru je krenulo i  40-tak učenika novosadske E-gimnazije.

I mi i Obedska bara smo učinili svoje i dobro obavili zadatak. Miloš Gagić i Jaroslav Grnja su omogućili učenicima da na kristalnom nebu upoznaju zvezde rane jeseni, Dijana Bjelajac, sjajna doktorandkinja sa NS PMF koju je milina slušati (i gledati) jer divno priča, govorila je o uticaju prekomernog osvetljenja na prirodu; Igor Parožanin, profesor biologije iz Srbobrana i iskusni kamper na Letenki, teleskopdžija, takmičar u Mmaratonu, inače, pčelar i proizvođač odličnog meda, doneo je dva svoja mikroskopa, pokazivao mikro uzorke i objašnjavao ih. A profesor Mrđa je laserom šarao po nebu i upoznavao nas sa njegovim lepotama. 

Što se Bare tiče, ona nikad ne propusti da se pokaže u svoj svojoj raskoši. 

Na sledećim fotografijama i albumima koji će uslediti, videćete neke zanimljivosti sa ovog izleta, ali imajte na umu da lični kontakt sa prirodom ne mogu da zamene fotografije.

DSC 0001

DSC 0101

DSC 0214

DSC 0221

DSC 0248

DSC 0253

DSC 0291

DSC 0323 

DSC 0371

 OSTALE FOTOGRAFIJE IZ OVOG ALBUMA


Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 14 sati ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 4 dana ranije

Foto...