Kopernik-450godina
Goglov dudl povodom 540 godina od rođenja
Nikole Kopernika

Gugl, a sa njim i sav ostali svet, obleažva 540 godina od rođenja Nikole Kopernika. Ima jako malo ljudi čije delo je toliko snažno uticalo na razvoj čovečanstva kao Kopernikovo. Taj uticaj se neposredno ogleda  u astronomiji, ali je na posredan način on mnogo širi i značajniji jer je doveo do jedne sasvim druge svesti čoveka o položaju Zemlje u vasioni. Danas nam to saznanje da se u centu Sunčevog sistema nalazi Sunce a ne Zemlja izgleda sasvim banalna činjenica, ali je u vreme Kopernika bila potrebna velika snaga uma da se tako nešto dokuči. A i velika hrabrost da se tako nešto javno izjavi jer se to suprotstavljalo stavu crkve da je Zemlja u povlašćenom položaju u osnosu na sva ostala nebeska tela te se, prema tome, ona nalazi u središtu svega postojećeg. Upravo ovo Kopernikovo učenje o centralnom mestu Sunca, po čemu se čitav sistem zove heliocentrični (nasuprot geocentričnom), predstavljalo je temelj naučne revolucije koju su uspešno nerednih decenija, nakon smrti Kopernika, izveli Galilej, Kepler, Njutn....

Copernicus
Nikola Kopernik

Ovaj veliki Kopenikov obrt, da se umesto Zemlje Sunce nalazi u središtu nebeskog svoda, izazvao je i naučni, i socijalni i filozofski efekat tolike snage da se i danas za velike i neslućene promene u stavovima i shvatnju kaže da je to "kopernikanski obrt".

Nikola Kopernik se rodio 19. februar 1473. i živeo do  24. maj 1543. Bio je poljski matematičar, pravnik, lekar, ekonomista i astronom, prvi naučnik koji je formulisao heliocentričnu teoriju svemirskih tela.

Veliki krater na Mesecu nosi njegovo ime.

Nikla Kopernik u člancima AM


Komentari

 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 9 sati ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 10 sati ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 1 dan ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 3 dana ranije
 • Boris Saksida said More
  E,dobri ste mi vi,baš lepo!lp sax 5 dana ranije

Foto...