Komentari

Pravi rezervat!

"...Pravi rezervat!" ovo je sporan deo fusnote. Ne osporavam podatke već kritikujem vašu opasku.