Oldest COUNTRIES in History. 3D Comparison

Znate li koliko je stara Španija? Koliko Mongolija, Bosnia and Herzegovina, kolikoBugarska ili Hrvatska?

Najstarije države sveta prema datumu najranije organizovane vlade.  

(Podaci na osnovu rasprava na društvenim zajednicama i dostupnih relevantnih izvora).

Drzave 1

Drzave 2

Drzave 3

 

 

 

 


Dodaj komentar


ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka