Hablova duboka polja je serija izuzetnih fotografija koje spadaju u najvažnije i najznačajnije snimke dubokog neba ikada naprevljene. Svemirski teleskop Habl ih je snimao u periodu od 1995. do 2012. godine.

 HubbleDeepField1995

Hablovo duboko polje (Hubble Deep Field - HDF) je fotografija nastala spajanjem 342 zasebna snimka načinjenih između 18. i 28. decembra 1995. godine. Na njoj je zabeležen 24-milioniti deo ukupnog neba što odgovara površini koju zauzima loptica za tenis (65 mm) posmatrana sa razdaljine od 100 metara. Snimano je područje u Velikom medvedu, a na fotografiji se nalazi oko 3000 galaksija.

Hubble Deep Field South

Tri godine kasnije snimljeno je i Hablobo južno duboko polje (Hubble Deep Field South - HDFS) što je omogućilo poređenje dva različita područja kosmosa gledano sa Zemlje. I ta slika je kompozicija stotine pojedinačnih snimaka teleskopa Habl koji su načinjeni u periodu od deset dana tokom septembra i oktobra 1998.

Hubble ultra deep field2003 2004

Zatim je ovaj teleskop načinio još dublji prodor u svemir te je napravio čuvenu fotografiju Hablovo ultra duboko polje (Hubble Ultra-Deep Field - HUDF).

toj fotografiju koja zauzima tek deo ekrana vašeg monitora smešteno je 10 hiljada galaksijainebrojeno mnogo milijardi svetova. Svaka tačkica koju vidite svet je za sebe.

Neke od ovih galaksija vidimo u trenutku dok je svemir bio star tek 400 miliona godina. To su najstariji objekti do kojih smo došli i ova fotografija predstavlja portret najdubljeg vidljivog kosmosa kojiječovek do sada video.

Fotogrfija se zove Hablovo ultra duboko polje, (Hubble Ultra Deep Field - HUDF). Bilo je potrebno četiri meseca da bi se došlo do ovog snimka.

Fotografija je načinjena spajanjem dve odvojene slike načinjene Hablovom Advanced Camera for Surveys (ACS) i Near Infrared Camera and Multi-object Spectrometer (NICMOS). Obe kamere su prodrle dublje u svemir od bilo kog zemasljkog teleskopa.

Teleskop Habl jebiousmeren ka pustom delu neba u sazvežđu Fornaks. Obuhvaćena je površina od tek deseteog dela ugaonog prečnika punog Meseca.Snimanje je vršeno od 24. septembra 2003. do 16. januara 2004. godine. Bilo je potrebno načiniti 800 ekspozicija tokom 400 Hablovih orbita oko Zemlje. Ukupno, snimanje je trajalo 11,3 dana.

Slike ultra dubokog polja svemirskog teleskopa Habl gledaju 12 milijardi svetlosnih godina u prošlost, u vreme  ranog Univerzuma. Tim iz Naučnog instituta svemirskog teleskopa stvorio je ovu 3D vizualizaciju.

 

xdf

Konačno, ovih dana je objaljena fotografija novog dubokog polja. Nazvana je Ekstremno duboko polje (eXtreme Deep Field - XDF), a fotografije je napravljena 25. septembra 2012. godine.

Za taj snimak se kaže da je najdublji prodor u svemir do sada. Fotografija predstavlja kompilaciju 2000 snimaka načinjenih tokom deset godna sa ukuponom eksponažom od preko 550 sati, a zahvaćen je delić centralnog područja zabeleženog na fotografiji HUDF iz 2004-te.

Nova fotografija sadrži 5500 galaksija. Sa najbleđih do nas dopire tek deset milijarditi deo svelosti koje može da opazi ljudsko oko. Neke od njih na ovom snimku vidimo kakve su bile pre 13,2 milijarde godina, a to je svega 500 miliona od početka vremena

Size.

 

 

 


Komentari  
dragant
+2 #3 dragant 10-02-2022 11:28
@Slavko: Upravo zbog toga što JWST gleda u infracrvenom spektru može da vidi dalje i dublje u svemir. Zašto Habl ne vidi dalje? Zbog širenja svemira, nadalji regioni se od nas udaljavaju najbrže što zbog Doplerovog efekta dovodi do pomeranja vidiljive svetlosti u nevidljivu, za optičke teleskope, infracrveni opseg talasnih dužina. Znači, JWSTA treba da vidi do granice vidljivog svemira.
Slavko
+1 #2 Slavko 08-02-2022 08:24
Da li će JWST imati tehničkih mogućnosti da snimi neku novu Ultra deep fotografiju popout Habla?
dragant
+1 #1 dragant 07-02-2022 23:29
Kada gledam ovaj video, imam utisak da smo i mi kao oni prvi ljudi koji su usmerili pažnju ka zvezdanom nebu i u čudili se tom beskraju. Ili kao Galilej koji je prvi usmerio teleskop u nebu i našao se u čudu postojanja obilja zvezda koje se ne vide golim okom. Tako i mi sada zahvaljući Hablu gledamo nešto što nikada nije viđeno.
Dodaj komentar