Ocena korisnika:  4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna
 
Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju

[A]

Bog je tvorac svih živih bića i neživih stvari. Bog upravlja svim bićima i stvarima.

...

Prva knjiga Mojsijeva (Postanje) 1 Moj. Glava 01

1 Moj. Glava 01 Stari Zavet

Knjige Staroga zaveta - Prva knjiga Mojsijeva (Postanje)

[B]

1:27 - I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.

...

Adam i Eva Rubens
Adam
Embrion sa repom
Kicma Rep

Ad [A]; [B]:

Biblija, božija reč, se od strane vernika prihvata sa strahopoštovanjem i ne komentariše se.

Tako i Čovek, koga „po obličju Božjem stvori ga“ bog, se prihvata kao božije delo i ne komentariše se.

...

Da analiziramo bliže čoveka „po obličju božijem“, odnosno da analiziramo boga koji je stvorio čoveka „po obličju svom“, a na osnovu teksta, božije reči, iz biblije.

Na Zemlji ne postoje dva identična čoveka. To znači da je bog „po obličju“ identičan svakom čoveku.

Dalje, kad bog ima obličje svakog čoveka, onda je bog: i belac, i crnac, i žute rase, i pigmej, i eskim, … da ne redjamo dalje stotine različitih obličja čoveka na Zemlji.

Čovek, stvoren „po obličju božijem“ odlikuje se i svojim karakterom. Na osnovu toga, bog je: dobrotvor, čovekoljub, human, kriminalac, razvratnik, oceubica, deceubica, krvnik, ratnik, lopov, … da ne redjamo dalje stotine karakternih osobina boga koje je isti bog preneo svoje osobine čoveku „po obličju božijem“. Sve što čini čoveka od boga je.

Koliko je ljudi, obličja božijih, teško je reći, gotovo nemoguće. Poslužićemo se približnim brojkama:

Danas je na Zemlji oko 7 milijardi ljudi. Svi od boga stvoreni. [A].

U vreme Rimske Imperije na Zemlji bilo oko 400 000 000 ljudi. Ako je prosečni vek jedne generacije u posmatranom periodu oko 50 godina, onda je do današnjeg dana na Zemlji živelo

2000 [godina] : 50 [prosečni vek] = 40 generacija, ili,

400 000 000 x 40 = 16 000 000 000 ljudi.

Ovih šesnaest milijardi ljudi je pod uslovom da se broj ljudi do danas nije povećavao.

Kako se broj ljudi na Zemlji povećavao, to je od Rimskog carsva do danas na Zemlji živelo:

[(400 000 000 + 7 000 000 000) : 2] x 40 = 148 000 000 000 ljudi.

U sledećih 2000 godina (Samo!) na Zemlji će živeti:

7 000 000 000 x 40 = 280 000 000 000 ljudi

s tim da se broj ljudi na Zemlji uslovno ne povećava.

Tako će za samo 4000 godina bog, stvralac čoveka “po obličju svom” ,imati

428 000 000 000 svojih, božijih, obličja na osnovu kojih će stvarati čoveka! [A].

U daljem razmatranju, na svakih 1000 godina, bog će imati novih svojih obličja:

7 000 000 000 (ljudi) x 20 (generacija) = 140 000 000 000

Za milion godina? Nećemo dalje računati, jer, i ovo do sada je previše!

Ovde se radi o čoveku kao jedinki. Medjutim, svaki čovek ima hiljade osobina koje ga izdvajaju od ostalih ljudi: izgled, rast, organi, intelekt, … što znači da ovaj približni broj božijih odličja treba pomnožiti najmanje sa hiljadu!

Dosadašnje razmatranje „božijih obličja“ odnosi se samo na JEDNOG boga! Na Zemlji, znamo, ima oko 4000 religija (!), isto toliko i bogova, pa samo i pokušaj da se dodje do približnog broja božijih obličjaje apsurd! Po matematičkoj logici, sve gornje krajnje cifre treba pomnožiti sa 4000!

Biblija lukavo prećutkuje po čijem je obličju i kako stvoreno ovih 4000 bogova! Iz toga ishodi da su se bogovi stvorili sami od sebe i uprkos onom bogu koji kaže: Ja sam bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene. Šta je to drugo do Rat Bogova! I to Rat Bogova izazvan biblijom! Jedan bog protiv hiljade bogova, hiljade bogova protiv jednog boga! Totalni Rat!

Posmatrano s druge strane: Na Zemlji ima četiri hiljade bogova koji su stvorili sedam milijardi ljudi. Ili, svakog čoveka stvaralo je četiri hiljade bogova, po onoj poznatoj zapovesti: Ja sam bog tvoj …

Kad je već tako, onda svi bogovi liče na jednog čoveka, jer je taj čovek stvoren „po božijem obličju“, drugim rečima, svi bogovi su identicni! I to, svaki od četiri hiljade bogova identičan je svim bogovima ne jednom, već sedam milijardi puta. Kada su bogovi toliko identični, pitanje je: Zašto ih toliko ima? Čemu?

„Nemoj imati drugog boga osim mene“ postaje nonsens kad su svi bogovi identični. Kako bogovi nisu identični, tu se zatvara svaki logički krug. Samo biblijski slepac može da prihvati ovaj verski apsurd!

Bog je po svom obličju stvorio i Sodomu i Gomoru koju je iz poznatih razloga uništio. I stvori Bog čoveka po obličju svom“ a to božije „svoje obličje“ je nemoral, razvrat, porok, bludničenje.

Bog, jednom samostvoren, živi večno, ne umire. Tako i čovek, po obličju boga stvoren, ima ovozemaljski život koji napušta da bi se preselio u večni, neumirući, blaženi život. Ili u večni pakao! U svakom slučaju čoveku je, kao i bogu, prema božijoj reči, bibliji, zagarantovan večni život.

Bog je stvorio Adama iz zemnog praha a Evu od Adamovog rebra. Na svim slikama i Adam i Eva imaju pupak! Ni Adam ni Eva nisu od majke rodjeni pa je pupak njima nepotreban, ali i svi ljudi na Zemlji imaju pupak, a njih je bog stvorio „po obličju svom“, što znači da bog ima pupak. Koja li je to Majka Božija rodila boga? Ko li joj je presekao božiji pupak, biblija prećutkuje. Sledstveno „obličju svom“ bog ima i reproduktivne organe i Muškaraca i Žena i zna šta su porodjajni bolovi.

Adam, a i svi muškarci na svetu, imaju bradavice na grudima. Zašto je bog Adamu i svim muškarcima stvorio bradavice iz kojih niko nikad neće sisati, samo bog zna!Ili, bog je to uradio zato jer i sam ima beskorisne i nepotrebne bradavice na svojim grudima, koje takodje niko I nikad neće posisati, pa je „po obličju božijem“ tako i uradio Adamu i svim muškarcima na Svetu.

Bog je Adamu i Evi, i svim ljudima na Zemlji, stvorio REP!

Lat: Os coccygis.

Većina primata (majmuna!) i Čovek imaju ostatak repa, rudiment, koji se, za razliku od životinja ne nalazi van tela. Rep se jasno vidi na kosturu i na embrionu čoveka. Bog je ovu čisto životinjsku tvorevinu prikrpio čoveku samo zato što „stvori Bog čoveka po obličju svom“, što znači da bog ima rep!


Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju


Komentari  
Michelmiro
+4 #7 Michelmiro 11-05-2016 20:03
Ta knjiga ce da potresne ceo svet ! Deli istinu.

Knjiga života jagnjeta:

le Livre de Vie de l'Agneau
http://www.lelivredevie.com
the Book of Life of the Lamb
http://www.thebookoflife.eu
il Libro di Vita dell’Agnello
http://www.illibrodivita.com

Dolazak i ne povratak sina čoveka !

Jagnje je Sin čovečiji predviđa pastira muškaraca

Prvo razumeti da kada se pojavi Sin čovečiji u svetu je da se svet daje svoje konačne performanse. Gledajući prema svetu, ne imate osećaj da je ovo što se dešava danas? Katastrofalna situacija u kojoj se nalazi je nenadoknadiva jer ne može vratiti. Tako se u ispunjavanju Pisma koji se brzo završiti sa promenom sveta.

Kao Biblija predviđa, Sin čovečiji ima odlučujući misiju na zemlji, a to je da odvajanja pravednike od nepravedne i odvajanja koze i ovce, koje da ostavimo prošlost daleko, jer je world Ends će biti uništen. Na ovom uspehu, predavao je onih koji razumeju (Sveti Duh), odnosno ovaca koji su obrezani srca, tako da oni prepoznaju i prate ga u novi svet, carstvo, koje je carstvo Božje.

Kako se prepoznati Sina čovečijeg?

Za to možemo prepoznati Sina čovečijeg u sigurnosti i treba verovati, on je predavao sveto pismo i nebeske stvari, to je, materija, duh, Bog, prostor, galaksije, svetove, zvezde, čestice, snaga i svi su elektromagnetna delovanje univerzuma. To je na ovaj način da se zove tog čoveka, (podučavao) i to je razlog zašto smo ga prepoznati! Takođe se pridružiti Mojsiju u svojim objašnjenjima, i to radi lako, kao što ćete videti. Ovo omogućava snimanje i prizna istinu Svetog pisma koje najavljuju.

Nakon čitanja njegove knjige, više ne možemo postavljati pitanja o svemu jer sve je odgovorio. Zbog toga je neophodno da se pažljivo pročitajte sva poglavlja, posebno dok se drugi deo knjige je griva sakriven u Bibliji.

Nemojte preskakati na najavu Sina čovečijeg, odeš li života ...
ДраганТ
-1 #6 ДраганТ 04-05-2016 20:42
Može se i to verovavati, da Juda nije izdao Hrista. Ima i verovanje da Juda nije hteo da izda Hrista, ali ga je Hrist molio/naterao da to učini, i da je Juda pristao, da bi se obistinilo ono što su proroci predskazalu u Starom zavetu. Ali ako pogledamo ljudsku istoriju do dana današnjeg, bezboroj je izdaja, svega, najbližih, cele zemlje (da ne odlazim u našu stvarnost i da tu pogledamo koliko ima izdaja i pevara koja su nas dovela tu gde smo).

Tačno je da postoji još mnogo relgija. Ali po prirodi Istine, ne može biti više istina, može biti samo jedna istina, a time i jedna religija. Postoje ljudi koji su bili u mnogim religijama tragajući za tom jednom. Neki od njih su napisali knjige o tim svojim traganjima. To su izvanredna štiva koja nam daju uvid u religije očima onih koji su iskusili i druge relgije. Kod nas je nedavno objavljena odlična knjiga, koja se čita u jednom dahu: "Moj put ka veri - Kroz njive gladi do hleba života", Nemca Keneta Klausa. Proputovao je ceo svet, posvetio je deo života svakoj većoj religiji, katličanstvu, islamu, budizmu..., takođe je živeo u i Južnoj Americi zarad svoje potrage. Konačno nakon 40 godina znao je gde je istina i to lepo objašnjava u svojoj knjizi. Zašto nije tu, tu i tu, nego je samo na jednom mestu. Zašto istina nije raspoređena u 4000 religija i bogova nego je samo u jednoj religiji i jednom Bogu i u kom Bogu (4000 nam treba ako ne želimo da nađemo tog jednog). Prošle godine bio je u poseti Beogradu i održao predavanje na tu temu.
Zoran Veljović, 2.1.
0 #5 Zoran Veljović, 2.1. 03-05-2016 22:47
Postoji Judino Jevandjelje koga crkva sakriva, ne objavljuje. Po Judinom Jevandjelju isti Juda je NAJODANIJI Hristov prijatelj. Nije izdajica!
Ne sme se ni zaboraviti da na svetu ima oko 4300 religija, isto toliko i bogova! "Ja sam bog tvoj ..." ima isto toliko negacija. U šta ljudi veruju???
ДраганТ
-2 #4 ДраганТ 03-05-2016 18:23
Pošto je naslov U šta ljudi veruju, rekao bih: Ljudi danas su postali kao Juda Iskariotski. Koji je poverovao u srebro, da bi dobio to srebro predao je Hrita Jevrejima, koji su ga potom predali Rimljanima. Verovao je da su mu ti srebrenjaci najvažnija stvar. Ljudi današnjice, isto tako, najviše veruju u novac. Njemu se klanjaju, njemu teže, grčevito ga drže kada ga imaju, o njemu misle, za njega su spremni da sve učine. I život i dušu da izgube, što se često i dešava. To sa Judom se desilo pre 2000 godina. Čak i da se nije desilo, nego da je samo mit, taj mit važi i dalje, čak nikada nije aktuelniji. Kako to da je nešto staro 2000 godina istina i danas u modernom 21. veku? Zato što se ljudske duše nisu promenile, zato što čovek ne evoulira na način kako to misle evolucionisti (nego jedino na jedan drugi, tihotajinski način). Da li ima još takvih istina iz davnina koje važe i danas, zapravo koje će važiti do kraja postanja sveta? Da.
Zoran Veljović, 2
0 #3 Zoran Veljović, 2 01-05-2016 22:13
:Članak se oslanja samo na reč biblije. Tako ga treba i komentarisati. Verski komentari su izlišni. Oni samo razvodnjavaju temu I vernike dovode u zabludu. Hrišćanski bog je jedan od hiljade bogova. Nije osnovna tema članka. Kao što i nije tema onaj bog čiji podanici svojeručno otsecaju glave pred kamerama. Hrišćanski bog zna za dela tog boga glavoseče. Glave lete a bogovi ćute! Svako po svome. Za bogove život čoveka nema značaja. Odredili su mu večni život, neki i nagradu za dobra božija dela. Ljudi, vernici u to veruju.
Ljubomir
0 #2 Ljubomir 01-05-2016 06:26
- Sto se tice pupka... Crtanje pupka na slikama je umetnicka slobodna interpretacija, u Bibliji se ne spominje da Adam i Eva imaju pupak. A kao sto sam vec pisao u komentaru na prethodni clanak: crtanje biblijskih dogadjaja i likova je slobodnije u katolickoj crkvi, a koja jos uz to dozvoljava i vajanje kipova. * * *
- Sto se tice toga "...da je Bog „po obličju“ identičan svakom čoveku..." - Da, na neki nacin Bog i jeste identican svakom coveku. Sustina hriscanstva i jeste da je svaki covek dar od Boga, i da svaki dan kada vidimo coveka vidimo i Boga. I time automatski otpada pitanje "Da li Bog postoji?" Pitajte svakog svestenika. * * *
- Sto se tice onoga " Koliko je ljudi, obličja božijih, teško je reći, gotovo nemoguće. " - Dobar zakljucak. Pa u tome i jeste sustina, zar ne? Bog je tako svemoguc.
- Sto se tice kriminalaca... Sustina hriscanstva jeste da je coveku po rodjenju sve dato kao i drugima, a da on u toku zivota bira svoj put. Kriminal nije dar od Boga. Bog je bestelesan i nema telesne aktivnosti. Covek ima telesne aktivnosti i on ce odgovarati za te aktivnosti, pa cak i za svaku izgovorenu rec. Eto odgovora na pitanje " U sta ljudi veruju? " Bog je stvorio coveka kao telesno bice, ali ga ne sputava u njegovim namerama. * * *
- Sve su to duboka teoloska pitanja, kao i mnoga druga koja obicni ljudi i ne znaju, a oko kojih se itekako lome koplja u visokim crkvenim krugovima, ne brinite, i drugi znaju za to odavno.
Ljubomir
0 #1 Ljubomir 30-04-2016 21:27
E sad, pitanje je kako je Biblija prevedena na srpski, a i kako je pre toga prevodjena na jezike pre srpskog, da li su to sve dobri prevodi. Inace se smatra da je bolji prevod Vuka Karadzica nego Djure Danicica. A Biblija je ko zna koliko puta prepisivana jos pre pojave Hrista. Da li je uvek dobro (i dobronamerno) prepisana? / Ako se smatra da je Bog coveka stvorio "po svom oblicju", u smislu po nekoj svojoj ideji, po nekom zamisljenom sablonu ili formuli, a ne po izgledu samog Boga (sto ce pre biti jer Bog nema fizickog lika, nema telo kao mi), onda je tekst potpuno nepotreban. Mada, inace je vidljivo u Bibliji da su ljudi tada pisali ono sto su tada znali. Na primer, u Bibliji se uopste ne spominju Kinezi, a koji su vec pre Mojsija vekovima imali svoju civilizaciju. Ali Jevreji sa njima nisu imali kontakata pa nisu o tome nista ni pisali.
Dodaj komentar