Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju 2 

Analiza „božije reči“ u tekstu biblije. Biblija se od strane vernika prihvata sa strahopoštovanjem i ne komentariše se.

U početku stvori Bog nebo i zemlju.

2:9  I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakakva drveća lepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.

Zmija Eva Adam 2
Zmija Eva Adam

Drvo od znanja dobra i zla: Bog je tvorac svih živih bića i neživih stvari. Tako se ovde jasno govori da je bog stvorio i dobro i zlo, pri čemu je potrebno da se posebno naglasi da je bog tvorac zla!

Drvo od znanja dobra i zla je samo indikator u raju da se ukaže na ova dva božija dela.

**  ** **

2:16  I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu;
2:17  Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.

Tek što je stvorio čoveka, Adama, bog Adamu upućuje pretnju, da će isti Adam umreti ako okusi … Ovim bog priznaje da ne veruje u Adama, da ne veruje da će ga Adam poslušati, već koristi pretnju smrću. Bog ovim takođe priznaje da već zna da ga Adam neće poslušati. Zašto je bog stvorio tako neposlušnog Adama? Adam očigledno se nije uplašio smrti, jer do Adama još niko nije umro pa se i ne zna šta je to smrt! Prema tome, pretnja smrću se ne odnosi na Adama već na sve vernike koji ne poslušaju boga.

**  **  **

Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog; pa reče ženi: Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu?
3:2  A žena reče zmiji: Mi jedemo rod sa svakog drveta u vrtu;
3:3  Samo rod s onog drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete.
3:4  A zmija reče ženi: Nećete vi umreti;

Prva rečenica je ovde mnogo zanimljiva: Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog; Bog je stvorio lukavu zmiju! A zašto? Zato što je bog tvorac sveg zla na Zemlji. Lukava zmija potrebna je samom bogu da opravda svoje potonje postupke. Umesto da preobrati zmiju u dobru zmiju, bog kažnjava Adama i Evu, što će se kasnije videti.

Dalje, bog kaže: Umrećete, zmija kaže: Nećete vi umreti! Koji je to bog koji je stvorio zmiju, a koja mu, bogu, protivureči? Pokazaće se da je zmija u pravu. A da bog nije u pravu. Ovim bog gubi sve atribute boga a sve zahvaljujući sopstvenom delu, zmiji. A lukava zmija dalje nastavlja:

3:5  Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro šta li zlo.
3:6  I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i mužu svom, te i on okusi.
3:7  Tada im se otvoriše oči, i videše da su goli; pa spletoše lišća smokovog i načiniše sebi pregače.

U prvoj rečenici je od značaja da će se Adamu i Evi otvoriti oči kad okuse plod sa drveta znanja dobra i zla. Pa dalje, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro šta li zlo. 

Kao bogovi“ - Ne, nije kao jedan, jedini bog, već kao mnogo bogova! Ovde se do srži potire ono: Ja sam bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene! Na Zemlji ima oko 4300 religija i isto toliko bogova. I svi bogovi znaju šta je dobro šta li zlo, jer su i dobro i zlo sami stvorili. A to ljudi, vernici, ne smeju znati.

3:22  I reče Gospod Bog: Eto, čovek posta kao jedan od nas znajući šta je dobro šta li zlo;

Jasno se kaže:  Eto, čovek posta kao jedan od nas, jedan od nas bogova…onih 4300! Očigledno je da se i ovde potire ono: Ja sam bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene!

**  **  **

Bog videvši da je Adam prekršio njegovu, božiju, naredbu, upita Adama šta je to uradio.

3:12  A Adam reče: Žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh.
3:13  A Gospod Bog reče ženi: Zašto si to učinila? A žena odgovori: Zmija me prevari, te jedoh.

Umesto da pred silom boga zaštiti Ženu, Adam, pred silom boga, svaljuje krivicu na Ženu! To jasno govori o kukavičkom karakteru Adama, a takodje govori o podlom bogu koji je stvorio takvog Adama!

**  **  **

Adam svaljuje krivicu na Ženu, Žena na lukavu zmiju koju je stvorio bog. A bog, svemogući, umesto da se obračuna sa lukavom zmijom, koja je sve ovo i zamutila a po božijoj volji jer je isti bog stvorio i lukavu zmiju, dakle, bog kažnjava Adama i Evu:

3:16  A ženi reče: Tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš decu rađati, i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvog, i on će ti biti gospodar.
3:17  Pa onda reče Adamu: Što si poslušao ženu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svog veka;

Ovaj potez boga je smišljen. U realnom životu žene s mukama radjaju a muževi s mukom obradjuju zemlju, pa je bog za svu nevolju, istim bogom stvorenu, okrivio Adama i Evu! Bog je oprao svoje prljave ruke, zmija je i dalje lukava, ali je nju isti bog pred božijim vernicima kaznio:

3:14  Tada reče Gospod Bog zmiji: Kad si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zveri poljske; na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svog veka.

Bog je zaboravio, tako mu to u ovom času pred vernicima treba, da je to prokleto živinče sam stvorio! Bog može prokleto živinče da natera da do svog veka vuče trbuh po prahu, a ne može isto živinče svemoguci bog da od lukavog preobrati u dobro živinče. Znači, da bog ili nije svemoguć, ili je pokvaren pa svesno neće da od lukavog stvori dobro živinče.

**  **  **

Reč biblije, reč drugih religijskih spisa, počev od egipatskog Horusa pa dalje, je reč potpunog nepoštovanja zemaljskih i kosmičkih zakona. U toj biblijskoj reči ne postoji nimalo Astronomije, Fizike, Matematike, Biologije, s druge strane ni Logike, Etike, Morala. Sve se potire Bogom Svemogućim.

Evo šta je o bogu rekao Epikur:

Epicurus(грч. Επίκουρος; 341—270. п. н. е.)

„Ako bog želi, a ne može da iskoreni zlo, onda nije svemoguć.

Ako može, ali ne želi, onda je zao i maliciozan.

Ako Bog može i želi da ukine zlo, otkuda onda zlo u svetu?

Ako niti može niti želi, onda zašto ga zvati bogom?“


Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju 2


Komentari  
Igor
+3 #14 Igor 31-05-2016 22:46
@ #13 Ljubomir 31-05-2016 03:31

Korektno i pametno receno
"Ja svakako prihvatam kritiku, ja nisam ekspert pa ni ne pisem citave clanke na ovu temu."

Mada je ovo vise razgovor ne neka posebna kritika. Ne znam ko je ekspert za ove teme. Jer ako bi se ekspertima verovalo (recimo da su crkveni velikodostojnic i eksperti) onda ovakvih razgovora i ne bi bilo.

Stoga su ovakvi prilozi vrlo zahvalni, da se u vezi njih pozovu i prozovu neka imena koja su puno truda, vremena i zivota ulozili u to da rasvetle stvari i zablude. Recimo Dr. Bart D. Ehrman ili mnogo poznatiji Richard Dawkins, a ima ih jos
Ljubomir
+4 #13 Ljubomir 31-05-2016 05:31
- Ja svakako prihvatam kritiku, ja nisam ekspert pa ni ne pisem citave clanke na ovu temu.
Michelmiro
+9 #12 Michelmiro 25-05-2016 02:53
Isus je rekao : Kao Mojsije podiže zmiju u pustinji mora Sin Čovek da se podiže ...
( Zmija je slika dolazak i odlazak od Zemlje oko Sunca, daleko od sunca u hladnoći i blizu sunca u toploti, to su ere, epohe, koji su šest dana od stvaranja svet ! )

Mali ekstrat od Knjiga života Jagnjeta :

Rođen iz drugu zvezdu , Sunce je bilo u davna vremena mnogo manje nego što se vidi .On nijje još dao svetlo . U formiranje sa svojim planetama , bio je u to vreme sličnih Jupiteru okružen svojim satelitima . Onda , kada su završeni njen rast i svojih planete , on iznenada se ozari . Jupiter će učiniti u odgovarajućem trenutku , i Saturn , Uran i Neptun , koji su takođe zvezde u pripremi.


Ta knjiga će potresti ceo svet ! Za one koji su u stanju da slušaju.
Michelmiro
+9 #11 Michelmiro 25-05-2016 00:58
O ljudi, ne govorim i ne pišem dobro srpski pošto sam francuz, neču nikakve moje misljenje da plasiram, nego hteo sam da srbija zna za taj Čovek koj je Bog birao i dao Sveti Duh da sve objasni ! Kada ta knjiga biče prevedena na srpskom od jedan od vas koj čuje !, onda če sve razumeti.

U Bibliji , Sin Božiji , koji je i Sin čovečiji i glasnika koj je tu, prikazan je pod različitim imenima likova . Ali teolozi i verski lideri ne primetu ili ne razumeju ... Zbog njih i ostalih varalice koji obmanjuju svet vekovima, to je sada teško čujeti da adam, Jagnje, Sin Božiji, Sin čoveka i Emanuel je jedan čovek od krvi i kostiju . Ovaj čovek ima Isus za sliku i lik, i on stoji . Svetlost koj donosi njegova knjiga dokazuje i takođe dokazuje da je Shiloh, duhovni Sin Božiji prorekao za poslednjih dana sveta, jer niko drugi na zemlji ne može govoriti na način na koji on. Čitati njegovu knjigu je dobiti sigurnost da je on glasnika i shvatiti da spisi su prave , da Bog postoji , i da svet će se menjati odjednom .

Jovan 14 : 15-17 Ako me voliš , čuvaju zapovesti moje . I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog Utešitelja ( Sin čovečiji ) , koji može pridržavati sa vama , Duha istine da svet ne može primiti , jer ne vidi ga ne poznaje ; Ali vi ga poznajete , jer on živi sa vama i biće u vama .

Matej 25 : 31-32 Kada je Sin čovečiji dođe u svojoj slavi i svi anđeli ( svi oni koji se pridržavaju knjizi Jagnjeta ) on će sedeti na prestolu slave njegove . Svi narodi će se okupljati pred njim . On će ih odvojiti jedne od drugih , kao što pastir odvaja ovce od koza .

Luke 21:36 Gledaj dakle , i molite se uvek , da biste se dostojni da pobegnu sve te stvari koje će se desiti , i da stanete pred Sina čovečijeg

Jovan 3:12 Ako ne verujete kad sam vam govorio o zemaljskim stvarima , kako ćete verovati ako vam pričam nebeske stvari ?
Igor
+3 #10 Igor 20-05-2016 18:18
@ Michelmiro 19-05-2016 16:53
Knjiga Života Jagnjeta koju je napisao Sina Čovečijeg čiji je dolazak bio u Francuskoj pre nekoliko godina i koj je predviđan u Sveto Pismo, samo On može da objasni Sveto Pismo, koje su skriveni sa alegorije, metafore i parabole, i sve što postoji u svetu i u univerzum !

uz duzno postovanje svakom koji pise komentare sticem utisak da Vi odvlacite razgovor na drugu stranu, mimo originalnog txt-a. Ni vi ni onaj gospodin Ljubomir niste ni hteli da se sukobite sa iznetim tezama nego pisete unaokolo o vasim asocijacijama i reminiscencijama.

Drugo
I ovo sto ste napisali na direktan nacin govori da je sveto pismo nerazumljivo I da nema nikog na ovom svetu koji ga moze objasniti (sem spomenutog).

Zasto se vi onda trudite da nam plasirate svoje misljenje koje nista ne moze objasniti.

Da li Vi nagovarate ljude da se "manu corava posla" jer kako rekoste niko ga ne moze razumeti i objasniti

Da li Vi namerno zbunjujete ljude pisuci ovakve postove, jer sjedne strane kazete da je napor u razumevanju uzaludan a onda dodajete linkove gde treba da traze to nesto sto se razumeti ne moze?
Michelmiro
+9 #9 Michelmiro 19-05-2016 18:53
Knjiga Života Jagnjeta koju je napisao Sina Čovečijeg čiji je dolazak bio u Francuskoj pre nekoliko godina i koj je predviđan u Sveto Pismo, samo On može da objasni Sveto Pismo, koje su skriveni sa alegorije, metafore i parabole, i sve što postoji u svetu i u univerzum ! Linkovi:
Knjiga Života Jagnjeta:
le Livre de Vie de l'Agneau
http://www.lelivredevie.com
the Book of Life of the Lamb
http://www.thebookoflife.eu
il Libro di Vita dell’Agnello
http://www.illibrodivita.com
Michelmiro
+9 #8 Michelmiro 19-05-2016 02:56
Trojstvo se postiže sa Jagnjetom knjige

Ova tri rukopisi su Trojstvo

Pominje u Bibliji , mesijanska vremena su teška vremena u svetu noći u kojoj čovek nikada nije bila daleko od istine .Mi smo u ovim vremenima kada će se svet uz prasak . Ali niko nije svestan ni vidi da je Adam da Bog poziva na veče je slika Jagnjeta dolaska u tim danima . Nakon što su prepoznali u Svetom pismu , Jagnje kida veo koji ih pokriva . Onda se vidi da se sastoje od tri rukopisa koji čine trojstvo , čiji je cilj da se razjasni sveti duh da ih spase od propasti prorekao da već jasno se pojavljuje na horizontu :

Prvi rukopis : Knjiga Mojsijeva

Prva knjiga je Stari zavet koji obznanjuje Oca . To su spisi Mojsija , svih proročanstva koja je dovela monoteizam u ljudskoj svesti : u duhu jedinstvenog i kreativnog Oca . Pod jedra , Mojsije objašnjava nastanak i šta će biti tok vremena , dok Shiloh došao da otkrije istinu i da ga ljudi slušaju .

Drugi rukopis knjiga Jovana

Druga knjiga je Novi zavet koji pokazuje Sina , Jagnje . Ovo prikrivena rukopis je rad Jovana priprema put za ovog čoveka Božijeg . On objašnjava da će doći u poslednjim danima otkrovenja u neznabošcima i da odvoje pravednima zajedno sa zlima pre obnove . Adam da Bog poziva na veče ( veče od svet ) i Isusa ko se oženi istinu na veče, su njegov lik . Ovo je brak Jagnjeta u Pismu .

Treći rukopis Knjiga života Jagnjeta

Treća knjiga donosi Duha Svetoga . Ovo je Knjiga života Jagnjeta koja je najveći od tri rukopisa Trojstva , jer Jagnje vodi one koji su čista srca u istinu o univerzumu , Bože, čoveče , svet i život u svetinji . On komunicira Sveti Duh onima koji se prepoznaju u njemu i izvuče ih iz tame, koja završava da ih vodi u duhovni svet ( svetilište ) koj sledi .

Jagnje prestaje religije, scijentizam, ovlašćenja, valute, dominacije, eksploatacije čoveka, uništenje .
Igor
+9 #7 Igor 18-05-2016 02:57
@Lubomir /deo o jeziku:
Siromastvo jezika ne oprvdava "logicke greke" koje su u claku podvucene. Uostalom citiranje Epikura govori da je tadasnj jezik bio dovoljan da se izbegnu, jer jos onda 341 - 270 BC mudrom coveku bilo jasno sta su price o religiji (to je par stotina godina pre nastanka Biblije)

o Bibliji "recimo da je Biblija neprecizno i lose napisana" pa ako je lose napisana i neprecizna zasto se natura kao jednia istina od danasnjih murih ljudi

post br. 4
sta sad Vi Ljubomire pisete, jel isprvlate Bibliju ili pisete dopune. U Bibliji je receno sto je receno. gospodin Veljovic je napisao kako je video.

U istroriji su Protestanti odvajanjem od Pape rekli da je Biblija i njeno tumacenje pravo ucenje. Sad bi vi i protestante da dopunite, i da im objasnite da Biblija nije to sto jeste.

i jos malo o postu br4
- Prica o coveku u Bibliji je zapravo prica o mnogim covekovim iskusenjima na koje on nailazi u zivotu..

Ako se zamislite nad iznetom tumacenju Bibleje od strene godpodina Veljovica shvatice te da tamo postoji odgovor na vase dileme (a i Epikur govori slicno).
Zasto je taj napravio coveka da ima iskusenje?
Ako je svemoguc zasto nije urdio malo boljeg coveka i oduzeo mu mogucnost da pada u iskusenje
Ljubomir
-5 #6 Ljubomir 17-05-2016 14:17
- Da se razumemo: kad sam napisao "Zlo je u coveku", pod time sam mislio "Covek (je taj koji) stvara zlo".
Ljubomir
-8 #5 Ljubomir 17-05-2016 12:27
- U redu, recimo da je Biblija neprecizno i lose napisana. U tom slucaju, cak i da je Bog tvorac zla i da je tvorac covekovih misli, zadatak coveka je da se kloni zla i da ide drugim putem.
Dodaj komentar