Galaksija predstavlja porodicu zvezda koje se međusobnim gravitacionim privlačenjem drže na okupu. Postoji više tipova galaksija po obliku i veličini. Galksije patuljci sadrže svega oko 100 000 zvezda dok galaksije giganti na okupu drže i po 3000 milijardi zvezda. Spiralne galaksije imaju oblik diska sa centralnim ispupčenjem iz kojeg se izvijaju kraci. Postoje zatim eliptične galaksije i galaksije nepravilnog oblika.

Galaksija (sa velikom slovom G) je galaksija kojoj pripada i naš Sunčev sistem. Poznata je i pod nazivom Mleči put, ili Kumova slma. Naša Galaksija pripada tipu spiralnih galaksija. Sadrži oko četiri stotine milijardi zvezda....

Sazvežđa su vizuelni skupovi zvezda (glednao sa Zemlje). U prostoru zvezde jednog sazvežđa najčešće nemaju nikakve međusobne veze. Sazvežđa su konstruisali posmatrači  u antičko doba povezujući zvezde u skupove različitih oblika, a u tim oblicima videli su fantastične slike, najčešće mitološka bića, po kojima su sazvežđa i dobila imena.

Zvezde su svetleće lopte gasa koje crpe svoju energiju iz vrelog jezgra putem nuklearnog fuzionog procesa. Do nuklearnih procesa dolazi usled snažne gravitacione energije koja opet zavisi od mase tela. Da bi neko telo postalo zvezda mora da ima najmanje dvadeseti deo mase Sunca.
Zvezde su sačinjene uglavnom od vodonika i zatim od helijuma. U građi Sunca vodonik učestvuje sa 94%, helijum 5,9%, a ostalh elemenata u Suncu ima manje od 1%.
Promenljive zvezde su one koje, više ili manje pravilno, menjaju svoj sjaj tokom vremena....

 


Komentari

 • Rapaid said More
  Ako se uzme da se sve kreće brzinom... 19 sati ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Ah, kako da niko nije čuo za... 21 sati ranije
 • davor94 said More
  :D :D Henri Poincaré je osnova, za... 1 dan ranije
 • Rapaic Rajko said More
  Kao diplomirani ucesnik skole, mogu vam... 3 dana ranije
 • Zoran said More
  Religija STOP
  DA astronomija,
  bravo... 4 dana ranije

Foto...