Iako tema upotrebe duvana nije astronomska verujemo da vredi znati gde smo mi u odnosu na svet i kakva je situacija kod nas. Da je situacija loša znamo iz ličnog iskustva ali pogledajmo brojke.

Na globalnom nivou, stope upotrebe duvana opadaju decenijama. Danas se procenjuje da jedna od pet osoba širom sveta koristi duvanske proizvode, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

To je još dovoljno da značajno uticaj na globalnu zdravstvenu zaštitu i životnu sredinu. A rasprostranjenost upotrebe duvana po zemlji i po polu se veoma razlikuje.

Ovaj grafikon prikazuje trenutnu upotrebu duvana u odabranim zemljama širom sveta koristeći procene SZO za 2022. Procene se odnose na ljude od 15 godina i više i uključuju i pušeni i bezdimni duvan (uključujući vaping). Zemlje koje nisu imale podatke za 2022. godinu su izostavljene.

Tobacco

Slika: Na vertikalnoj osi je prikazan procenat muškaraca koji koriste duvan, a na horizontalnoj, procenat žena koje koriste duvan. Vidimo nezavidno mesto Srbije. Na slici nisu prikazane Slovenija, Hrvatska i BIH, ali su blizu prikazane Bugarske. To vidimo iz tabele na kraju teksta.

U skoro svakoj zemlji, muškarci više koriste duvan nego žene. Globalno, 36% muškaraca su korisnici duvana u poređenju sa samo 8% žena.

Iz regionalne perspektive, možemo videti da mnoge zemlje u Evropi i Aziji imaju veće stope upotrebe duvana. Indonezija i Mjanmar posebno imaju neke od najviših stopa upotrebe duvana u svetu, sa procenjenim da 73,6% indonežanskih muškaraca puši ili koristi duvan.

U mnogim azijskim zemljama takođe vidimo veću razliku između muških i ženskih pušača u poređenju sa ostatkom sveta. U Kini, na primer, procenjuje se da 47,3% muškaraca koristi duvan u poređenju sa samo 2,0% žena.

S druge strane, Amerika i posebno Afrika imaju nižu prevalenciju upotrebe duvana. Nigerija sa 2,9 odsto imala je najnižu stopu upotrebe duvana u svetu 2022.

Država Ukupno Muški Ženski
Srbija 36,6 38,8 34,6
BIH 35,1 41,0 29,5
Bugarska 34,0 38,1 30,2
Hrvatska 32,6 34,2 31,1
Crna Gora 32,1 30,9 33,2
Slove nija 30,2 35,4 25,4Izvor: https://www.visualcapitalist.com/tobacco-use-by-country/


Komentari

 • milena said More
  Mmm hvala, autoru, veliki zagrljaj :D 8 sati ranije
 • Boris Saksida said More
  Baš lepo,pozdrav svima,Boris! 2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 3 dana ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 4 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 4 dana ranije

Foto...