logob92 22.08.2011

Fosilizovani ostaci najstarijeg poznatog oblika života na Zemlji otkriveni su u uzorku stene sakupljene unutar isušenog vodenog korita u Australiji.

Naučnici su potvrdili da mikroskopski fosili pronađeni unutar stene pripadaju primitivnoj bakteriji koja je živela na Zemlji pre 3.4 milijarde godina kada je ona izašla iz perioda tokom kog nije bili uslova za bilo kakav život.

Primitivni mikrobi koristili su sumpor umesto kiseonika kako bi iz hrane generisali energiju, i oni predstavljaju možda jedini konkretan izvor informacija za nauku u otkrivanju misterioznog početka života na Zemlji.

„Sredina gde su fosili pronađeni izuzetno je važna – ovo otkriće pomera postojanje života 200 miiona godina unazad, i stavlja nam do znanja da su plaže predstavljale mesto gde je sam život na Zemlji započeo. Tada atmosfera nije bila toliko bogata kiseonikom tako da je sav život u nastajanju morao da pronađe alternativne načine preživljavanja“, izjavio je Dejvid Vejsi sa Univerziteta Zapadne Australije.

Po pretpostavkama naučnika Zemlja je stara oko 4.5 milijardi godina, ali je zbog negostoljubive sredine bila beživotna sve do 3.8 milijardi godina. Poslednja istraživanja ukazivala su na to da su se prvi, slični, mikrofosili pojavili pre 3.5 milijardi godina, ali su ove tvrdnje bile pod velikom sumnjim naučne zajednice.

Najnoviji otkriveni fosili podvrgnuti su seriji testova kako bi naučnici bili sigurni da su oni nekada bili žive ćelije a ne produkt hemijske reakcije.


Kako je počeo život na Zemlji?


 

Author: B92

Komentari

 • Baki said More
  Prvorodne crne rupe, koje su se pojavili... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Prava tema. Program ASPTRE trebalo bi da... 3 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Liv wrote:
  Postoji li slican kamp jos negde na...
  4 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Sveta 4
  "Pa i nije dat odgovor na... 4 dana ranije
 • Liv said More
  Postoji li slican kamp jos negde na... 4 dana ranije

Foto...