Zanimljivi naslovi pojavili su se na internetu: Šta znamo o `Oumuamua; Pet stvari koje znamo i koje ne znamo o `Oumuamua; Međuzvezdana kometa `Oumuamua možda nije kometa; `Oumuamua: naučnici sugerišu da bi čudna stena mogla biti vanzemaljski svemirski bord; Da li je `Oumuamua zaista vanzemaljski svemirski brod - I tako dalje.

Kako smo pisali, neobično telo pojavilo se na našem nebu krajem prošle godine iz dubine kosmosa, zavilo oko Sunca i, povećavajući brzinu, odletelo u mračne krajeve Sunčevog sistema da se više nikad ne vrati.

Neobične osobine ovog tela izazvale su pažnju čitave javnosti, jer naučnici nisu u stanju da odrede njegovu prirodu. Ono po osobinama nije ni asteroid, ni kometa, niti bilo šta drugo poznato nauci. Ne zna se odakle je došlo, ne zna se kuda se uputilo. 

Na kraju, kada su sve raspoložive opcije presahle počele su i u ozbiljnim naučnim krugovima da se provlače teze o veštačkom telu, dakle produktu neke vanzemaljske civilizacije. 

To je zanimljiva i golicava tema koja čeka rasvetljavanje 2500 godina, tj. od ranih ideja o postojanju vanzemaljskih bića koja su se pojavile u razmišljanjima nekih starogrčkih mudraca. Od 17. veka ideja da postoje vanzemaljske civilizacije je postala toliko snažna da je odsustvo bilo kakvog dokaza o njima počelo da boli. I baš sada kada je ona, u nedostatku dokaza, donekle splasnula, pojavilo se ovo telo koje drukčije ne može da se objasni nego proizvodom neke veštačke, vanzemaljske sile. 

Tako se čini, mada oni koji zagovaraju takvu ideju sigurno znaju da ona odgovara, možda tačno, na pitanje šta je Oumuamua, ali s druge strane taj odgovor otvara mnogo veći niz drugih vrlo nezgodnih pitanja na koja treba odgovoriti.

O svemu tome pričali smo s profesorom Gajićem, sa niškog PMF. Profesor Gajić je, kako većina naših čitalaca zna, astrofizičar i astrobiolog. Po oba osnova on je pravi sagovornik na ovu temu. 


GAJIĆ: Prvo da kažem da su mediji puni slika ovog tela što u javnosti izaziva određene predrasude i prejudicira neke stavove. A to su zapravo umetničke predstave ovog tela. One pokazuju izduženo telo u obliku cigare sa čudnom rotacijom koje liči na asteroid, pa onda to u javnosti izazove posebno interesovanje jer je neobično da vasionski brod bude u obliku stene. Međutim, oblik tog tela nama je zapravo nepoznat, mi ga nismo videli. O obliku možemo samo ponešto da zaključimo na osnovu odraza koje smo detektovali, na osnovu onog što je telo reflektovalo. 

To jeste objekat koji došao iz drugog solarnog sistema i to je sigurno s obzirom na brzinu koju on ima. Ta brzina je veća od treće kosmičke brzine; prema tome može se zaključiti da je poreklo Oumuamua sigurno negde izvan Sunčevog sistema.  

E sad, da li je to nekakva veštačka letelica? Što se toga tiče ja sam skeptičan. 

Ali uzmimo da to telo jeste veštačka letelica. Ako je tako onda ono nije poslato iz naše zvezdane okoline, jer ako i postoje neke životni oblici oko bliskih zvezda oni sigurno nisu na visokom civilizacijskom nivou, inače bismo mi to primetili do sada. Postojali bi pokazatelji da takvi oblici života postoje. Civilizacija koja bi je poslala ovo telo morala bi da raspolaže velikim energijama za takvo lansiranje, a mi bismo to još ranije uočili. Uočili bismo neke Dajsonove sfere ili tako nešto. Dakle, ovakva letelica sigurno nije poslata iz naše zvezdane okoline.

profDG2018
Prof. Gajić u Astronomskom kampu "Letenka 2018"

E sad, ako je to telo došlo iz veće daljine to bi značilo da je ono moralo da putuje jako, jako dugo. To bi bilo putovanje koje se meri stotinama hiljada, pa i milionima godina, pa je teško očekivati da na jednom takvom telu od nekoliko stotina metara imate stvoren nekakav biološki areal koji bićima omogućava biološku reprodukciju. 

Dakle, ako bi to telo i bilo veštačkog porekla onda bi to značilo da u njemu nema žive posade, već da se radi o mašini, poput kompjutera. Premda i dalje ostaje problem haotične rotacije tog tela. Ako na tom „brodu“ postoji neka veštačka inteligencija, onda bi način rotiranja tog broda morao da bude drukčiji. Osim ako mašina nije poludela. Kao HAL 9000 J

Dakle, možemo eventualnopretpostaviti da je letelicu poslala neka civilizacija, ali bez posade. Znači, nije isključeno da je to telo veštačkog porekla, da je to nekakva letelica koja se, eto, otela kontroli, ali ja sam i dalje sklon da verujem da se ipak radi o nekakvom prirodnom telu koje se kreće po sistemu gravitacionih praćki i slično. Tako je dobilo veliku brzinu i sad se kreće kroz naš planetarni sistem. Putanju tog tela kroz Sunčev sistem je moguće reprodukovati, ali i dalje ostaje problem haotične rotacije. 

- A šta mislite da li se, na osnovu raspoloživih podataka (pošto to telo odlazi u nepovrat i o njemu nećemo imati više podataka), može daljim studijama utvrditi priroda tog tela?

Ja mislim da ne. Jer ovo je telo koje kako je došlo, tako će i otići s obzirom na brzinu poput neperiodičnih kometa koje prođu i odu u nepovrat.

Sem toga da bi došlo među naučnicima do nekog preovlađujućeg mišljenja o prirodi tog tela potrebno je mnogo više podataka. Pogotovo ako bi se radilo o veštačkom telu kada morate imati opipljivije dokaze, nekakav vid zračenja, nekakve signale koji bi bili periodični, koji bi se razlikovali od šuma, a mi takve signale sada nemamo. Ali mislim da je broj raspoloživih činjenica i broj, uslovno rečeno, artefakata mali.

-A da li postoji mogućnost da zaključimo odakle je došlo to telo? Postoji li mogućnost da se nekim analizama, matematičkim modelima to ipak reši?

Na osnovu podataka koje imamo danas mi možemo da interpoliramo putanju nekog telajoš od pre mnogo miliona godina. To je moguće, ali ne smemo da previdimo da je ovo telo došlo izvan Sunčevog sistema, da je ono prolazilo pored drugih zvezda koje su ga u međuvremenu skretale. Dakle, mi možemo matematičkim procedurama da definišemo njegovu putanju oko Sunčevog sistema, ali nismo sigurni  da li je pre mnogo vremena ono prolazilo pored nekih drugih tela koja su ga skretala.

-Ako pustimo mašti na volju, a ako zamislimo da je to telo veštačkog porekla, možda bi to mogla da bude neka statistička mašina koja se kreće kroz solarne sisteme i prikuplja podatke o galaksiji?

Pa, dobro, možda je to i moguće, mada mislim da bi onda to telo moralo da ima mnogo sofisticiraniju tehniku koju bismo mi mogli da detektujemo, recimo neko zračenje tog tela koje bi onda ukazivale da se radi o nekoj ozbiljnijoj formi civilizacije i mašine koju je ta civilizacija poslala. 

Ako se prepustimo mašti, onda moramo imati u vidu da je Zemlja postala jedan od ozbiljnijih izvora radio signala i ako bi se ovde radilo o veštačkoj tvorevini koja prikuplja podatke, ono bi to morala da detektuje, pa bi se onda fokusiralo na našu planetu. Možemo pretpostaviti da bi vršilo odgovarajuće manevre kako bi se više posvetilo Zemlji.

Inače, kad govorimo o vanzemaljskim civilizacijama i komunikacijama koje nužno moraju da postoje, ne smemo zaboraviti na ogromne razdaljine i vreme potrebno da se pošalju prikupljeni podaci i da se oni prime na dalju obradu. A to vreme može da bude mnogo duže od trajanja životnog veka te civilizacije. 

Ovde je, to treba ponoviti, poseban problem ta haotična rotacija tela. Kad se prikupljaju podaci, kada se beleže signali neophodan je određen kontinuitet. Haotična rotacija narušava kontinuiranost i signali se gube. 

-Da, ali to je tako ukoliko se tehnologija zasniva na zemaljskim dostignućima… 

Pa da, ali Zemlja nije ništa specifično, nekakvi opšti kriterijumi postoje svuda. Neki osnovni principi postoje svuda u svemiru. Elektromagnetno zračenje možete da detektujete ako imate nešto što ćete da usmerite na pravac zračenja. E sad, ako to rotira haotično, onda ne možete da dobijete pravu informaciju. Znači, ako je to inteligentna mašina onda bi ona tu rotaciju verovatno svela na nešto normalno. To je logičnije nego da pustite da telo haotično rotira, a vi svaki čas korigujete položaj antene.

oumuamua artwork

-Pošto je to telo iz drugog solarnog sistema, da li postoji mogućnost da je on toliko različit da proizvodi tela drukčijih karakteristika nego što ih imaju tela u Sunčevom sistemu? 

Pa to nije isključeno. Mogućnost za izgradnju minerala različitog tipa je velika. Pa evo oni su otkriveni na Mesecu koji je inače nasto od materijala sa Zemlje pa smo tamo otkrivali minerale koji nisu isti kao na Zemlji. Pa na Marsu onaj ALH 84001; kako smo spoznali da je to sa Marsa? Tako što njegov mineraloški sastav odgovara sastavu stena sa Marsa, a ne sa Zemlje, itd. 

Sigurno je jedno: da sva tela ne moraju da budu istog mineraloškog sastava što opet zavisi od toga gde je to telo nastalo, u kom delu svemira, koji su tamo elementi bili zastupljeniji. Ako vi imate ovde u našem delu svemira veću zastupljenost težih elemenata, što ukazuje da naša zvezda nije zvezda prve generacije nego druge, ili treće, pa zato ima više težih elemenata, onda će mineraloški sastav nekog tela odgovarati hemijskoj građi protosolarnog oblaka. Tako da je u principu moguće da se tu radi i o mineralima kojih nema na Zemlji, a možda čak i u Sunčevom sistemu. Ili ih ima ali znatno manje.

-Možda mi dajemo isuviše velik značaj ovom telu? Takvi proleti kroz Sunčev sistem su  možda i uobičajena pojava, jer ko zna koliko je takvih slučajeva bilo tokom zadnje milijarde godina

Pa da, mi previđamo jednu stvar, da u principu mi detektujemo i emitujemo manje od 100 godina. Recimo radio-talase. Radio talasi su najefikasniji sistem za komunikaciju, a mi to radim  manje od 100 godina.  A takve stvari su možda dešavale i protutnjale pored nas mnogo puta. I možda će se još mnogo puta dešavati. Sa sve boljom opremom kojom Zemlja raspolaže ranije i preciznije ćemo otkrivati svakog gosta iz dubokog svemira.

  


Komentari

 • Baki said More
  Naučnici smatraju da je doba... 1 dan ranije
 • boriss said More
  Bravo,nek vam uspije!Lepo od vas!lp Boris 2 dana ranije
 • Baki said More
  Pročitao sam ovo i mislim da je... 3 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Miško Oko toga nema nikakve dileme. I... 4 dana ranije
 • ljubica said More
  kakve su nam misli, takav nam je... 4 dana ranije

Foto...