Svaki astronom je prvo bio đak

Dve stvari me ispunjavaju sve većim strahopoštovanjem i divljenjem što ih više promišljam – 

zvezdano nebo nada mnom i moralni zakon u meni

Imanuel Kant

U subotu, 17. marta 2018. u organizaciji AD „Milutin Milanković” Zrenjanin, OŠ „1. oktobar” Botoš, Aktiva nastavnika fizike-Zrenjanin, Zrenjaninske grupe NPN i MZ Botoš održan je prvi Mali Mesijeov maraton, Botoš 2018.

Na maratonu su učestvovali učenici zrenjaninskih osnovnih škola: Petar Petrović Njegoš, Dr Jovan Cvijić, Vuk Karadžić, Servo Mihalj, Žarko Zrenjanin, Dr Boško Vrebalov iz Melenaca, Svetozar Marković Toza iz Elemira, Zrenjaninske gimnazije i škole domaćina, sa svojim nastavnicima fizike i roditeljima.

Učesnici su posetili bioenerganu “Bioelektra” u Botošu. Zajedničko za astronomiju i tehnologiju proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase su elementarne čestice fotoni.

Fotoni su čestice koje dolaze sa Sunca i drugih zvezda, galaksija i maglina. Oni su najmanji paketi energije elektromagnetnog polja u kom se nalazi naša Zemlja. Kada padnu na listove biljaka u procesu fotosinteze se konzerviraju u njihovom telu kao hemijska  energija. Ta energija je hrana biljkama i njihovim predatorima. Bioenergana je sistem u kom se ova energija pretvara u električnu i toplotnu. U astronomiji energija fotona koji dolaze sa zvezda, galaksija i maglina omogućava našem mozgu da ih vizuelno percipira pa zahvaljujući njima mi vidimo te objekte. Fotoni nam donose informacije o ovim nebeskim telima.

Na početku MMM predstavljena je biografija francuskog astronoma Šarla Mesijea (1730 – 1817.) bazirana na njegovom doprinosu astronomiji.

Kao lovac na komete, Mesije je često nailazio na zamućene, magličaste objekte poput kometa koji se nisu kretali. Raspolagao je teleskopom, čija optička moć nije bila veća od moći teleskopa koji roditelji danas poklanjaju svojoj deci.  Mesije 1758. u sazvežđu Bika otkriva kometoliku mrlju. Danas znamo da je to Krab maglina, nastala nakon eksplozije supernove 1054. godine. Počeo je da kreira katalog ovih kometolikih objekata, verovatno ne shvatajući vrednost ovog kataloga za buduće generacije astronoma. Konačno izdanje kataloga je štampano 1784. Tada je u njegovom katalogu bilo ukupno 104 objekta. Ubrzo po izdavanju kataloga dodaje još neke objekte pa se njihov broj završava sa brojem 110.

kv1

Osim što ovi objekti nisu komete, oni se ne nalaze ni u Solarnom sistemu, a neki su čak i daleko izvan Mlečnog puta. Danas znamo da je Mesije video daleke magline i klastere zvezda unutar Mlečnog puta i galaksije, udaljene milione svetlosnih godina.

Mesije je otkrio 21 kometu. Neke od tih kometa su ranije otkrili drugi astronomi a da on to tada nije znao. Danas su svega 13 kometa Mesijeove. On se svrstava u najveće lovce na komete.

Nalaženje Mesijeovih objekata zahteva dobru teorijsku pripremu, poznavanje neba, dobru orijentaciju na nebu pomoću sazvežđa i umenje rukovanja teleskopom. To se postiže samo upornim noćnim radom ispod zvezdanog neba.

kv2

Predstavljeno je 40 objekata Mesijeovog kataloga manje magnitude, koji su lako uočljivi pomoću durbina i teleskopa. U toku predstavljanja pojedinačnih objekata učesnici su upoznati sa osnovnim astronomskim pojmovima. Pokazane su astrofotografije objekata velike rezolucije, snimljene najvećim zemaljskim i svemirskim teleskopima, kako bi učesnici stekli puni utisak o njima. Svaki objekat je definisan. Data su njegova osnovna svojstva: vrsta, vizuelna magnituda, udaljenost, veličina, starost, položaj…

kv3

Utvrđivanje i provera usvojenog znanja urađena je u formi kviza. Frontalno su postavljani test zadaci sa nekoliko ponuđenih odgovora na koje su učesnici neposredno odgovarali. Ovakav način provere omogućava interaktivnost, dodatna objašenjenja i dopunu informacija. Evaluacija je imala za cilj da učesnici provere svoje znanje. Voditelji su odmah i neposredno mogli da procene koliko su datih informacija i umenja povezivanja i primene znanja učesnici usvojili. Na većinu zadataka je dobijen pozitivan odgovor. Obzirom na uzrast učesnika, koji prvi put dolaze u kontakt sa ovim pojmovima ovakav način rada je efikasan i predstavlja dobru pripremu za praktično posmatranje.

Značajno je da prve korake u astronomiji deca naprave tražeći Mesijeove objekte. Sam razvoj posmatračke astronomije, između ostalog je počeo sa Mesijeovim objektima. Individualni razvoj astronoma je sličan razvoju astronomije kao nauke. Može da se uporedi kao filogeneza (razvoj živih bića) i ontogeneza (razvoj pojedinca). Filogeneza astronomije kao nauke i ontogeneza kao individualni razvoj astronoma.

Priča o Mesijeovim objektima je bila i svojevrsno otvaranje izložbe Akordi svemira Gorana Vukajlovića, astrofotografa iz Beograda u holu škole. Među fotografijama se nalazi i 12 fotografija M objekata. U toku predavanja  učesnicima je usmeravana pažnja na određeni M objekat na izložbi. Učesnicima se pismom obratio autor izložbe.(Draga deco)

kv4

Na MMM su pozvani i roditelji učenika kao učesnici. Bilo je vidljivo njihovo interesovanje. Mogli su da vide šta i kako rade i kakva je motivacija njihove dece i na koji se način radi sa njima. Ovo je bila prilika da neposrdno posmatraju ponašanje svog deteta u grupi u kojoj se nešto organizovano radi. Za očekivati je da će po završenoj aktivnosti, u istoj ili nekoj drugoj formi ova aktivnost da se nastavi kod kuće. To je već bilo očigledno na završetku MMM. Roditelji su u ovakvim aktivnostima velika podrška.

Učesnici su upoznati sa Mesijeovim maratonom koji se od 2 000. godine održava na Letenci na Fruškoj gori. Pročitano im je pozdravno pismo, Aleksandra Zorkića (Dragi prijatelji) organizatora ovog maratona i urednika Astronomskog magazina. Učesnici su pokazali raspoloženje da učestvuju na Mesijeov maratonu 14. aprila na Letenci. Ostala je nada da ćemo oblacima onemogućeno posmatranje na MMM moći da nadomestimo na Fruškoj Gori uz pomoć iskusnih posmatrača.

Domaćini MMM su bili OŠ “1 oktobar” i MZ  Botoš. Zahvaljujemo se direktorici škole Staši Velisavljev na odvojenom vremenu i logističkoj podršci i Daliboru Paskulovu predsedniku Saveta MZ na gostoprimstvu.

SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret 

 

Održan Prvi Mali Mesijeov maraton u Botošu

Prvi Mali Mesijeov maraton: Botoš 2018

Mali Mesijeov Maraton


Komentari

 • Rapaic Rajko said More
  Brisaci? Neprakticno, tesko i glomazno.... 12 sati ranije
 • Baki said More
  Dobar napor. Inače, kosmički teleskop... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Nemamo sreće, jedine dve bliske... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Kada je reč o životu u Svemiru, ljudi... 4 dana ranije
 • Saša said More
  Radi se na popravci kvara foruma. 4 dana ranije

Foto...

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka