MM logotipNa ideju da sačini Katalog maglina i zvezdanih jata Mesije je došao 1758. nakon što je (28. avgusta) u sazvežđu Bika otkrio svetlu kometoliku mrlju. Kad se kasnije ispostavilo da se ne radi o kometi odlučio je da popise slične objekte kako oni ne bi zbunjivali lovce na komete. Taj prvi objekat koji je ličio na kometu u Mesijovom Katalogu dobio je oznaku M1. To je inače, danas čuvena, Krab maglina, ostatak eksplozije supernove iz 1054.

Prvo izdanje Kataloga se pojavilo 1771. i sadržalo je 45 objekata. 1780. izlazi drugo izdanje do M68, sa nezavisnim (posebnim) opisom M69 i M70. Početkom 1781. Mesije dopunjava Katalog od M80 do M100 i dodaje M101 do M103 - to su Mešanovi objekti*. 11 maja Mesije dodaje i M104, ali u svojoj kopiji Kataloga pošto je Katalog već bio odštampan (ovaj objekat će u dopunjeno izdanje Kataloga ubaciti 1921. Falmarion).

Poslednje izdanje Kataloga koje je Mesije štampao imalo je 103 objekta.

Kasnije se Katalog dopunjava. Tako je 1921. Falmarion, kao što je gore pomenuto, dodao M104, 1947. Katalogu se dodaju M105 do M107 (opet Mešanovi). M108 i M109 koje je pominjao Mesije u opisu M97 Katalogu su pridruženi 1960. Konačno M110 je dodat 1966. nakon što je pronađen na Mesijeovoj mapi objekta M31.

Oznake u Katalogu se sastoje od prefiksa M i kataloškog broja.

___________________________
* Pierre Francois Andre Mechain (1744-1804), francuski astronom, Mesijeov prijatelj, pronašao je više magličastih objekata koje je Mesije uneo u svoj Katalog.

Više o Mesijeovom katalogu (SEDS)

teleskop2001

M maraton: sve na jednom mestu 


Komentari

 • Goran Stanković said More
  Uporno se previdja ili prećutkuje... 19 sati ranije
 • polux11 said More
  Naljutiće se Kinezi što njihove... 2 dana ranije
 • Boris Saksida said More
  Neka vam uspije,baš lepo!!!!!!!lp 2 dana ranije
 • Baki said More
  Dobar izbor. Kakva je budućnost... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Prvo zabeleženo zapažanje T CRB-a... 4 dana ranije

Foto...

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka