Sekula

Posle 40 godina čekanja na veliki teleskop u Srbiji počev od sredine sedamdesetih godina prošlog veka kada je pokrenuta inicijativa za izgradnju izdvojene visinske astronomske stanice u Srbiji, veliki teleskop konačno je stigao!

Teleskop poznate austrijske kompanije ASA (ASA Astrosysteme GmbH) je postavljen u svoj paviljon Astronomske stanice Vidojevica. Teleskop je dobijen donacijom Evropske komisije za istraživanja i inicijativu, u iznosu od 1 milion evra u sklopu projekta Belissima (BELgrade Initiative for Space Science, Instrumentation and Modeling in Astrophysics).

U pitanju je veliki Ritchey-Chretien (RC) teleskop prečnika primarnog ogledala 1.4 metara, žiže 11.2 metara, F8 svetlosnog broja, koji ima svoja dva Nasmyth porta na koji se mogu postaviti uređaji kao što su CCD kamera ili spektrometar. Teleskop u svom sklopu osim primarnog ogledala ima i sekundarno i jedno tercijarno. Ovo poslednje po potrebi usmerava svetlost na jedan od dva pomenuta porta.

vmm700

Teleskop se nalazi na potpuno kompjuterizovanoj alt-azimutalnoj montaži i njegova ukupna masa je 8.5 tona. Postavljen je na posebnom betonskom stubu koji je ranije napravljen u toku same izrade paviljona sa sistemom otvaranja pokretnog krova (roll roof sistem). Trenutni paviljon je zapravo privremeno rešenje za ovaj teleskop koji bi trebalo konačno da bude prebačen u trajni paviljon. Trajni paviljon će biti izgrađen u njegovoj neposrednoj blizini i na vrhu budućeg objekta će biti kupola u koji će biti smešten instrument. Bez obzira na izgradnju nove kupole, teleskop je već sada u punoj funkciji u paviljonu sa pokretnim krovom i spreman je za rad. Za sada ostaje da se reši pitanje klimatizacije u što skorijem roku, te nabavka jednog metalnog kontejnera koji će biti zapravo tzv. topla soba iz koje će posmatrački tim obavljati svoj posao i direktno upravljati teleskopom i procesom posmatranja. Teleskop i paviljon su spremni za postupak potpune automatizacije i robotizacije te će se aktivnosti nastaviti u što skorijem roku i u tom pravcu.

U jednoj od njegovih viljušaka montaže nalazi se i kompletni elektronski i naponski sklop, te upravljački računar sa pratećim softverima kome se može pristupiti putem online takozvanog udaljenog (remote) terminal pristupa.

vm4

Ceo postupak postavljanja teleskopa brižno je mesecima ranije planiran. Teleskop je šleperom prebačen iz dva osnovna dela u Prokuplje, gde je izvršena njegovo prebacivanje na teretne kamione kojima je jedino moglo da se ovaj dragoceni tovar prebaci na AS Vidojevica. U tu svrhu je angažovan i kran velike nosivosti. Ceo postupak transporta je nadgledan kako od svih nas, tehničara ASA koji su došli radi obavljanja montaže, tako i od strane saobraćajne policije koja je obezbeđivala lokalni put. Sam status prilaznog šumskog puta će morati da se rešava u narednom periodu i u tome konačno treba očekivati i konkretan angažman republičkih i opštinskih vlasti. Celokupnu operaciju dopremanja i montiranja teleskopa "Milanković" možete ispratiti u priloženoj foto galeriji.

Sam teleskop je nabavljen u sklopu Belissima projekta (http://belissima.aob.rs/) čiji će deklarisani ciljevi apsolutno i nadalje biti aktuelni:

– Jačanje ljudskih potencijala na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Jačanje istraživačkih i tehničkih potencijala AOB i kroz njih jačanje ukupnog naučnog doprinosa AOB kroz spoj posmatračkih i teorijskih aktivnosti;

– Nabavka, instalacija i testiranje nove posmatračke opreme kao i pratećih uređaja;

– Ljudski potencijali, obuka i javni nastupi. Razmena znanja i iskustava među istraživačima u EU i AOB. Obuka istraživača AOB za tehnike posmatračke astronomije i saradnja sa drugim opservatorijama u Evropi i svetu;

– Popularizacija nauke i Astronomije.

vm 700

Za sada se teleskop i dalje nalazi u fazi tzv. finog podešavanja, urađen je prvi pointing model koji će morati da se ponovi zbog dosadašnjih loših posmatračkih uslova iniciranih nepovoljnim klimatskim dešavanjima u poslednjih mesec dana. U skorijoj budućnosti će biti i nabavljena druga CCD kamera sa setom filtera za potrebe posmatranja na teleskopu.

Za 6. i 7. jun tekuće godine predviđen je i drugi Belissima workshop na Belom Kamenu i AS Vidojevica, kojim će projekat biti zaokružen i na kojem će i zvanično biti obavljen first light i pokrenut posmatrački program. U pogonu će svakako ostati i drugi manji teleskop od 60 cm. Na AS Vidojevica je u budućnosti očekivana saradnja ne samo sa profesionalnim astronomima već i sa širom astronomskom amaterskom zajednicom regiona. S tim u vezi, pokrenuta je i inicijativa za održavanje prvog «Vidojevačkog astrofotografskog workshopa» koji bi trebao da bude održan do kraja septembra ove godine.

FOTO GALERIJA (67 fotografija)

slike

slike2


Stiže teleskop od 1,4 m na Vidojevicu (Srbija)

Astronomska stanica Vidojevica

Vidojevica: Pod sjajem zvezda


 


Komentari

 • Aleksandar Zorkić said More
  Eh, pa ne dokazuje se da nešto nije,... 1 sat ranije
 • Željko Perić said More

  Iz moje laičke perspektive, svemir je... 4 sati ranije
 • Baki said More
  Interesantno. „Rezultati otvaraju... 2 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Nastojaćemo da bar neka predavanja i... 3 dana ranije
 • Milivoje said More
  Dobro jutro astronomski magazin,... 4 dana ranije

Foto...