Stiže nam nov supermesec! Događaj je zakazan za 9. marta ove, 2020. godine u 16 sati 30 minuta i 03,06 sekundi, prema podacima CalSky za Novi Sad (razlike za ostala mesta regiona su gotovo zanemarljive).

Ali šta je to supermesec? Pa to je Mesec kada je pun i istovremeno prividno najveći, a prividno (prividno jer Mesec zapravo ne menja svoju veličinu) je najveći kada nam je najbliži.

SuperMikroMjesec 680

 

Iz članka Supermesec – šta je to?

Priča o supermesecu vučeporeklo iz 1979 godine kada jetaj izraz skovao Richard Nolle. Supermesec je pun ili nov Mesec kada se Zemlji približi na 90 ili manje procenata od svog najbližeg prolaza u datoj orbiti. Numerički rečeno za 2019. to je onda kada se Mesec približi na 361.740 kilometra mereno od centra do centra oba tela. Kada se približi rekordno, tj. na najmanje rastojanje (što zavisi od položaja u svojoj orbiti koja je, je li, eliptična, kažemo da je on na 100% od svog najbližeg prolaza. Za 2019. godinu Mesec to dostiže kada se Zemlji približi na 356,761 km. Iste godine imaće 0 (nula) procenta tog prolaza kada bude udaljen 406,555 km.

Znači, supermesec nastaje onda kada se Zemlja Mesec i Sunca poravnaju, a Mesec prolazi na najmanjem odstojanju date godine.

Naravno, ovo nije zvanična definicija koju prihvata profesionalna astronomije. Sky&Telescope takođe ima definiciju supermeseca. Supermesec nastaje, kaže S&T, kada Mesec priđe na 359.000 km ili manje. Timedata.com opet uzima da supermesec nastaje kada se naš satelit približi Zemlji na manje od 360.000 km.

Od 12 ili 13 punog, odnosno novog Meseca, svake godine obično tri ili četiri mogu da se svrstaju u supermesece. 

Stručno, položaj Meseca koji se u javnim medijima naziva supermesec, zove se perigejski pun Mesec. Perigej je tačka na orbiti nekog tela (u ovom slučaju Meseca) kada je ono najbliža Zemlji. 

Pošto se Mesec oko naše planete kreće po eliptičnoj putanji njegovo rastojanje od Zemlje se stalno menja, te tako dostiže svoje naveće i najmanje rastojanje. Da nije toga, tj. da se Mesec kreće po pravilnoj kružnici njegovo rastojanje od planete bi bilo uvek isto. O kretanju Meseca imamo seriju članaka: Članci o Mesecu

Super miko Mesec
Ilustracija: NASA

Evo podataka o predstojećem supermesecu:

Mesec09032020 Suprmesec 9. marta 2020.

 

 • Najmanje rastojanje biće 9. marta 2020. u 16:30:03,06
 • Pun Mesec: 9. mart 2020. u 18:47,7
 • Starost Meseca tog dana 14,99864 dana
 • Prethodni pun Mesec bio je 23. februara
 • Rastonjenje od Zemlje: 56,052 poluprečnika Zemlje = 357509,2 km (od centara ovba tela)
 • Rastojanje od posmatrača do centra Meseca: 56,1976 poluprečnika Zemlje = 358435,8 km  
 • Izlazak Meseca 17:20,1 (19. minuta pre zalaska Sunca)
 • Zalazak Meseca: 06:46,9 (44,9 minuta nakon zalaska Sunca)
 • Mesec u sazvežu Leo (Lav)
 • Magnituda: -12,7
 • Prečnik: 0° 33' 24.78"  

Tabela ekstrabliskih supermeseca od 2010 do 2020:

30. januar 2010. – 356.593 km.
19 mart 2011. – 356.575 km
06 maj 2012. – 356.955 km
23. jun 2013 – 356.991 km
10. avgust 2014. – 356.896 km
28. septembar 2015. – 356.877 km
14. novembar 2016. – 356.509 km
02. januar2018. – 356.565 km
19. februar 2019. - 356.761 km
08. april 2020. - 356,907 km

Koga sve ovo više interesuje evo izvora:

EarthSky; Wikipedia; NASA


Histerija SuperMjeseca


 


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži