plakat

Departman za fiziku
Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
učionica 60, 3. sprat,

6. decembar 2019
14 časova

SVAKI FIZIČAR JE PRVO BIO ĐAK

Predavač:
MIŠA BRACIĆ,
Zrenjaninska grupa nastavnika prirodnih nauka (NPN)


Rad Zrenjaninske grupe NPN (nastavnika prirodnih nauka) se može predstaviti i sagledati sa nekoliko aspekata: 

  1. Razvoj i unapređenje nastave fizike i drugih predmeta primenom AUN (Aktivnog učenja/nastave) koncepta. Edukacija nastavnika i učitelja na seminarima, za primenu nastavnih metoda koje podstiču više mentalne procese kod učenika i njihovu kreativnost i afirmisanje ideje da fizika može da bude popularan predmet. 
  2. Povezivanje fizike i drugih predmeta, posebno prirodnih kao što su hemija, biologija i astronomija. Posebno je interesantna veza fizike i astronomije zbog mogućnosti širenja dečije slike sveta na stvari i pojave koje nisu u krugu njihove svakodnevne percepcije.  U tom smislu rad se bazira na približavanju pojmova, tema i sadržaja astronomije i njihovoj implementaciji u nastavu fizike i vannastavne aktivnosti u osnovnoj školi. 
  3. Rad ove grupe nastavnika poznati su prosvetnim radnicima i astronomima Srbije i postali su uzor i model. Rad Zrenjaninske grupe NPN traje više od 20 godina.

Udruženje sarađuje sa školama i drugim institucijama, organizacijama i pojedincima. Radi prevazilaženja nedovoljne zastupljenosti astronomije u školskim programima ističe se saradnja sa AD „Milutin Milanković” iz Zrenjanina.

Sadržaj delovanja se sastoji iz više programa: neposredan rad sa decom i mladima  uporedo sa stručnim usavršavanjem nastavnika; uključivanje dece i nastavnika u domaće i međunarodne astronomske događaje i akcije; organizovanje predavanja, promocija, izložbi i kampova sa temama iz fizike i astronomije. 

Značajan aspekt rada čini popularizacija nauke, ali i podrška talentovanim učenicima i zainteresovanim nastavnicima. Nastavnici stiču znanja i veštine kako da multidisciplinarno pristupe nastavi prirodnih i drugih predmeta i motivišu decu da se bave naukom i istražuju više i dalje od onoga što je školskim programom zacrtano. 

U aktivnosti udruženja se uključuju i roditelji, jer su oni jednako važan i ključan faktor u usmeravanju i podršci dece za uključivanje i istrajavanje u aktivnostima koje ova udruženja osmišljavaju i realizuju.

Predavanje na seminaru na Departmanu za fiziku PMF u Novom Sadu, u petak, 6. decembra 2019.  prezentuje primere konkretnih problemskih zadataka, akcije i aktivnosti koje je ova grupa nastavnika realizovala sa svojim đacima.

BracicMiša Bracić tokom Istraživačkog izleta „Carska bara – jesen 2019“

 


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži