Predavanja

Projekcija filma: "Astronomski teleskopi"

DEPARTMAN ZA FIZIKUADNOSU Planetarijumu astronomskog društva Novi Sad, u četvrtak 29. oktobra 2009. godine sa početkom u 20:00 časova održaće se javna projekcija naučno-popularnog filma »Astronomski teleskopi« iz oblasti astronomije nakon čega će, sa početkom oko 19:00 h, biti održano javno otvoreno teleskopsko posmatranje nebeskih objekata.

LHC - godinu dana kasnije

Ako ste u Knjaževcu ili okolini ne propustite predavanje. U četvrtak 29. oktobra biće održano predavanje:

Veliki sudarač hadrona (LHC)

- godinu dana kasnije -

Predavač će biti Milan Milošević. Predavanje počinje u 18h, a biće održano u Društvenom klubu Doma kulture, Knjaževac. Predavanje organizuje Astronomsko društvo "Andromeda".