kamera AM

 

    Video zapis na engleskom.

 

Interesantna vest stiže sa Svemirskog teleskopa Habl. Ovaj teleskop je napravio niz ultraljubičastih fotografija Evrope dok je ovaj satelit prelazio preko diska Jupitera.

Na tri od desetak takvih fotografija zapažene su pojave koje se mogu protumačiti kao oblaci vodene pare. Naravno, to je snažan podsticaj da neku buduću misiju koja će proleteti pored Evrope izvrše dodatna snimanja u cilju proučavanje uslova nastanjivosti površine ovog satelita.

  

e3

e1

e4

e5

 

 

.

 

 

TV Astronomija


Dodaj komentar