Ukratko: zavisi od toga gde živiš: može da ima 9 ili 12 nula! Šta ti misliš? Ako te interesuje detaljnije objašnjenje – čitaj dalje.

Pišući nedavno jako zanimljiv serijal o misiji “Dawn”, trebalo je da na jednom mestu u priči opišem ogromnost asteroidnog torusa između Marsa i Jupitera. Okrenem ja astro-enciklopedije i pronađem sledeću rečenicu: “That[asteroid belt] yields a volume of roughly 16 cubic AU, or about 13 trillion trillion cubic miles. (Note: space is big!)“. Zanimljiv podatak, zgodan za moju priču. Ali pošto se uvek trudim da moje pisanje bude što razumljivije čitaocima, anglosaksonske mere uvek prevodim u naše mere. Ono „16 cubic AU“ odmah sam preveo kao 16 kubnih astronomskih jedinica, ali onda sam zapeo: šta su „trilion cubic miles“? Koliko je to kubnih kilometara? Nekad sam solidno znao matiš i obično ovakve stvari rešavam „iz glave“. Ali sada, pojavio se terminološki problem – šta je trilion?

Odem opet na net i padnem u nesvest! Negde piše da je trilion 109 a negde da je to 1012! Kako onda da izračunam zapreminu asteroidnog pojasa? Počnem dalje da čitam, i evo šta sam saznao:

Za pisanje brojeva sa velikim brojem nula, u svetu postoje dva sistema njihovog imenovanja, nazvana dugačka i kratka skala. Prema dugačkoj skali, svaki naziv brojeva većih od milion jeste milion puta veći od prethodnog. To znači da bilion predstavlja milion miliona (1012), trilion predstavlja milion biliona (1018), itd. Prema kratkoj skali, svaki naziv brojeva većih od milion jeste hiljadu puta veći od prethodnog. Prema tome, bilion je hiljadu miliona (109), trilion je hiljadu biliona (1012), itd.

Vidim ja – đavo odneo šalu, jer u zargadi piše da je “njihov” bilion ono što ja zovem milijardom, milionom sa još 000. Šta bi onda trebalo da bude trilion? Ništa nisam shvatao. Batalim pisanje moje priče i nastavim da čitam dalje.

Za cele brojeve manje od hiljadu miliona (< 109), dve skale su identične. Ali! Za one jednake i preko hiljadi miliona (≥ 109), dve skale se razilaze ali nastavljaju da koriste iste nazive ali za različite brojne vrednosti! Konačno! Zavrzlama nije u mojoj glani već na “globalnom nivou”. Ko li je to zakuvao?

Mnoge zemlje, uključujući kontinentalnu Evropu i Južnu Ameriku, koriste dugačku skalu, dok većina zemalja engleskog govornog područja i arapskog govornog područja koriste kratku skalu. U svim tim zemljama imena brojeva su prevedena na lokalne jezike, ali su sva ona slična zbog istog korena. Neki jezici, posebno u istočnoj i južnoj Aziji, imaju svoje potpuno različite sisteme imenovanja velikih brojeva. OK, lepa i poučna priča, ali gde je tu Srbija? Ako pripadamo kontinentalnoj Evropi i mi bi za broj sa 9 nula trebali da kažemo bilion, ali ne – mi ga zovemo milijardom! Vidim ja, moraću još da čitam …

Tokom čitavog XIX veka i prvih decenija XX veka, Velika Britanija je većinom koristila dugačku skalu, dok su Sjedinjene države koristile kratku skalu, tako da se tada (a i kasnije) često govorilo o britanskom odn. američkom sistemu. Nakon nekoliko decenija sve češće upotrebe kratke skale u Britaniji, 1974. njihova vlada ju je zvanično usvojila, a odmah potom i mediji i svakodnevni život. Uz vrlo malo izuzetaka, danas su britanski i američki sistemi praktično identični.

Prvi zabeleženi podatak o korišćenju termina kratka skala (fr. échelle courte) i dugačka skala (fr. longue) vezuje se za francusku matematičarku Geneviève Guitel i 1975. godinu.

POREĐENJE

Za brojeve jednake i preko hiljadu miliona (≥ 109), iste brojne vrednosti imaju različita imena, u zavisnosti da je se vrednost izražava po dugačkoj ili kratkoj skali. Ekvivalentno, isto ime ima različitu brojnu vrednost u zavisnosti od korišćenja jedne od skala.

Svaka skala ima logično objašnjenje kojimi objašnjava svako numeričko ime i vrednost unutar same sebe. Logika kratke skale se bazira na eksponentu broja hiljadu, dok se logika dugačke skale bazira na eksponentu broja milion. U obe skale, prefiks bi- se odnosi na “2” a tri- na “3”, kvadri- na “4”, itd.

kamaraMilijardu dolara, ili kako bi ONI rekli – billion dollars. Ako bi cepao svake sekunde po 1 novčanicu od $1, trebalo bi mi potrebno 6,5 meseci za to, pod uslovom da ne jedem, ne spavam i ne čitam naš sajt.

Value in
scientific notation

Metrič prefix

Numeričke
vrednosti

 Kratka skala 

 Dugačka skala 

Prefix

Simbol

IME

Logika

IME

Logika

 100 

   

1

 Jedan

 

 Jedan

 

 101 

Deka 

D ili da 

10

 Deset

 

 Deset

 

 102 

Hekto 

Malo

100

 Stotina

 

 Stotina

 

 103 

Kilo 

Malo k 

1.000

 Hiljada

 

 Hiljada

 

 104 

   

10.000

 Deset hiljada

 

 Deset hiljada

 

 105 

   

100.000

 Sto hiljada

 

 Sto hiljada

 

 106 

Mega 

1.000.000

 Milion

1.000×1.0001

 Milion

1.000.0001

 109 

Giga 

1.000.000.000

 Bilion

1.000×1.0002

 Milijarda ili hiljadu miliona

 

 1012 

Tera 

1.000.000.000.000

 Trilion

1.000×1.0003

 Bilion

1.000.0002

 1015 

Peta 

1.000.000.000.000.000

 Kvadrilion

1.000×1.0004

 Bilijarda ili hiljadu biliona

 

 1018 

Eksa 

1.000.000.000.000.000.000

 Kvintilion

1.000×1.0005

 Trilion

1.000.0003

 1021 

Zeta 

1.000.000.000.000.000.000.000

 Sekstilion

1.000×1.0006

 Trilijarda ili hiljadu triliona

 

 1024 

Jota 

1.000.000.000.000.000.000.000.000

 Septilion

1.000×1.0007

 Kvadrilion

1.000.0004

  Itd.  

     

Za prelazak sa jednog reda veličine na drugi: pomnožiti sa 1.000

Za prelazak sa jednog reda veličine na drugi: pomnožiti sa 1.000.000

Konačno! U ovoj tabeli se konačno pojavljuje ono što meni treba – reč (broj) trilion, ali ima je na dva mesta. Kako odabrati? Priznajem, nisam umeo, već sam uzeo olovku i izračunao koliko kvadratnih kilometara ima u 16 AJ2 (~1,4×1028 km3). Ko će ro rasčivijati ...

Svakako nisam ja jedini koji ne razume ove velike brojeve, ali sam svakako u manjini koji na to obraća pažnju. Često slušam na TV (i čitam u novinama) kako je neko negde iskopao/proizveo/napravio itd. bilion, ili trilikon nečega. Niko se ne pita da li je to broj sa devet, dvanaest ili bogtepitaj koliko nula!. To me teši, jer onda ni moji podaci o kubikaži asteroidnog pojasa ne mogu da budu previše netačni.

Samo da dodam još ovo. Koren “mil” u reči milion ne označava numerički “jedan” Reč milion je izvedena iz starog talijanskog jezika i njihove reči milione, koja označava pojačanu latinsku reč mille, hiljadu[1]. Dakle, milion je “velika hiljada”.

Reč milijarda se nalazi u mnogim evropskim jezicima, pa i u srpskom, i označava broj 109. Međutim, ta reč je nepoznata u američkom engleskom, koji koristi reč bilion (billion), kao ni u britanskom engleskom, kome je bio draži izraz hiljadu miliona (thousand million) pre danačnjeg biliona. Finansijski izraz yard, koji je izveden od reči “milliard”, koristi se na finansijskom tržištu: ako neko želi da kupi bilion američkih dolara, treba samo da javi da želi da kupi “a yard of U.S. dollars“.

 


[1] Dužinska mera milja (mile), uzeta je iz latinskog, i označavala je 1.000 koraka koje je pravio prosečni rimski legionar tokom marša.

 

 
Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi:


Komentari

 • Kizza said More
  Zanimljivo otkriće. Nejasna je ta... 14 sati ranije
 • Baki said More
  Stručnjaci trenutno procenjuju... 1 dan ranije
 • mikac04 said More
  haha, toliko tekstova, auu, odlicno... 2 dana ranije
 • mikac04 said More
  bravo autoru, hvala 2 dana ranije
 • mikac04 said More
  odlican text 2 dana ranije

Foto...