Letenka

Ko je pomogao kamp

kampOrganizacioni odbor Astronomskog kampa „Letenka 2013“ u sastavu: Prof. dr Dušan Mrđa, Miloš Gagić i Aleksandar Zorkić, se zahvaljuje na pomoći i podršci u realizaciji kampa...