Letenka

Ko je pomogao kamp

kampOrganizacioni odbor Astronomskog kampa „Letenka 2013“ u sastavu: Prof. dr Dušan Mrđa, Miloš Gagić i Aleksandar Zorkić, se zahvaljuje na pomoći i podršci u realizaciji kampa...

AKL 2013 - izveštaj sudije

AKL2013

Vilov-GugiTakmičenje je ove godine bilo drugačije od prošlih, ali je bilo slično takmičenju koje su napravili Martin i Radan 2011. godine samo što je bilo ograničenje od 15 minuta, a trebalo je naći 12 objekata iako sam sastavio spisak od 15, ali je 3 objekta bilo SKORO nemoguće naći zbog mesečine