Letenka

Ko je pomogao kamp

kampOrganizacioni odbor Astronomskog kampa „Letenka 2013“ u sastavu: Prof. dr Dušan Mrđa, Miloš Gagić i Aleksandar Zorkić, se zahvaljuje na pomoći i podršci u realizaciji kampa...

AKL 2013 - izveštaj sudije

AKL2013

Vilov-GugiTakmičenje je ove godine bilo drugačije od prošlih, ali je bilo slično takmičenju koje su napravili Martin i Radan 2011. godine samo što je bilo ograničenje od 15 minuta, a trebalo je naći 12 objekata iako sam sastavio spisak od 15, ali je 3 objekta bilo SKORO nemoguće naći zbog mesečine

Izvještaj zvjezdolovca sa astronomskog kampa na Letenki 2013

AKL2013

Budući da mi je bilo odlično na prošlogodinjem kampu na Letenci, nije bilo sumnje da neću doći na ovaj kamp. Vesele me prijatelji koje susretnem ali i astronomska oprema. Da krenem sa detaljnim opisom u kojem ipak neću moći unijeti sve aspekte ovoga kampa nego samo neke. Nadam se da će drugi u svojim izvještajima spomenuti ostale zgodne detalje.

 l01-crop