Biografije

KO JE KO: Tijana Prodanović

Prodanovic

Dobar glas širio se o Tijani Prodanović od kad se vratila u Novi Sad i kada sam se, pre dva meseca, konačno upoznao s njom imao sam utisak da pričam sa starim znancem. Evo kratke priče o Tijani. Zapamtite je. Ako nameravate da se bavite astronomijom, trebaće vam.

Edvin Habl

edvin_habl_smKratka biografija američkog astronoma Edvina Habla, jednog od najznačajnijih astronoma 20. veka.

 

Jurij Gagarin

gagarin jurijRodio se 9. marta 1934. blizu Smolenska. Otac mu je bio stolar u jednoj zadruzi. U Luberecku je završio zanatsku školu 1951. a u Saratovu 1955. industrijski tehnikum i pilotski kurs u aero klubu. Školovanje je nastavio u Orensburgu i 1957. postao pilot-lovac Sovjetskih vazduhoplovnih snaga.

Galileo Galilej (1564-1642)

galillej_smItalijanski fizičar, astronom, filozof i metodolog nauke. Zaslužan za rastakanje Aristotelove naučne paradigme (koja se zasnivala na šemi: oset - definicije - dokaz - znanje) te doprineo pojavi Njutnove hipotetičko- deduktivne naučne paradigme.