Biografije

Marko Jarić

Marko Jarić je rođen 17. marta 1952. godine u Beogradu od oca Vojina i majke Mileve, rođene Vukobrat. Gimnaziju je završio u Mostaru 1970.godine kao najbolji đak, a Prirodnomatematički fakultet Univerziteta uBeogradu, Odsek za fiziku, 1974. godine kao najbolji student u izuzetnouspešnoj generaciji. 

Umro je Boris Čertok

Certok-120Sinoć, 13. decembra 2011. u 100-oj godini preminuo je doajen sovjetske kosmonautike Boris Čertok. Akademik Čertok je bio na izvorima sovjetske raketne tehnike. Godinama su ga novinari nazivali 'patrijarhom' kosmonautike.