Biografije

Karolina Lukrecija Heršel

Od male sestre velikog brata do najslavnije astronomke svog vremena

Karolina80Sve do prethodnog stoleća istorijom astronomije su dominirala velika otkrića načinjena od strane sjajnih  naučnika, kao što su bili Tiho Brahe, Galileo, Kepler, Vilijam Heršel i drugi. Broj žena-naučnica koje su priznate kao inovatorke je bio veoma mali. Više faktora je doprinelo tome, od društvenog pritiska do nedostatka

mogućnosti  u institucijama i nedostatka sistematskog naučnog obrazovanja. Pa ipak, istorija beleži povremeno pojavu briljantnih naučnica-astronomki; jedna od njih je Karolina Heršel.

KO JE KO: Tijana Prodanović

Prodanovic

Dobar glas širio se o Tijani Prodanović od kad se vratila u Novi Sad i kada sam se, pre dva meseca, konačno upoznao s njom imao sam utisak da pričam sa starim znancem. Evo kratke priče o Tijani. Zapamtite je. Ako nameravate da se bavite astronomijom, trebaće vam.

Edvin Habl

edvin_habl_smKratka biografija američkog astronoma Edvina Habla, jednog od najznačajnijih astronoma 20. veka.

 

Jurij Gagarin

gagarin jurijRodio se 9. marta 1934. blizu Smolenska. Otac mu je bio stolar u jednoj zadruzi. U Luberecku je završio zanatsku školu 1951. a u Saratovu 1955. industrijski tehnikum i pilotski kurs u aero klubu. Školovanje je nastavio u Orensburgu i 1957. postao pilot-lovac Sovjetskih vazduhoplovnih snaga.

Galileo Galilej (1564-1642)

galillej_smItalijanski fizičar, astronom, filozof i metodolog nauke. Zaslužan za rastakanje Aristotelove naučne paradigme (koja se zasnivala na šemi: oset - definicije - dokaz - znanje) te doprineo pojavi Njutnove hipotetičko- deduktivne naučne paradigme.