Brian Greene - What Was There Before The Big Bang?

Američki teoretski fizičar, Brian Greene objašnjava različite hipoteze o uzroku velikog praska. Brian Greene je odličan naučni komunikator i čini složene kosmološke koncepte lakšim za razumevanje.

Jednaod uobičajenih zabluda o modelu Velikog praska je da u potpunosti objašnjava poreklo univerzuma. Međutim, model Velikog praska ne opisuje kako su energija, vreme i prostor nastali, već opisuje nastanak sadašnjeg svemira iz ultra gustog i visokotemperaturnog početnog stanja. Pogrešno je vizualizovati Veliki prasak upoređujući njegovu veličinu sa svakodnevnim predmetima. Kada se opiše veličina univerzuma u ​​Velikom prasku, to se odnosi na veličinu posmatranog univerzuma, a ne na ceo univerzum.

Možete uključiti automatski prevod (prvo kliknete na CC, zatim na Settings / Subtitles / Auto-translate) .

 

Before 1 Before 2
Before 3 Before 4

 

eruywueyirtrertweuyrtweutruiwyeriuyweriowiwqyreowieyroewiuyrwoieyruiue

 

 


Dodaj komentar