MagnetnoPoljeCR

Prvu sliku supermasivne crne rupe Sagitarius A* (Sgr A*), u centru naše galaksije je snimio 2022. godine Event Horizon Telescope (EHT). Nova slika Sgr A* sa EHT, u polarizovanom svetlu otkriva strukturu jakog i organizovanog magnetnog polja koje spiralno izvire sa njene ivice slično onom oko supermasivne crne rupe u centru galaksije M87. Ovo ukazuje na mogućnost da magnetna polja postoje oko svih crnih rupa.

Sgr A* je udaljena oko 27 000 svetlosnih godina. Masa joj je više od hiljadu puta manja od M87*, ali izgled im je sličan. Prethodne studije svetlosti oko M87* otkrile su da magnetno polje oko ove crne rupe omogućava izbačaje mlazeva materijala u okolni prostor. Isto može da važi i za Sgr A*.

Polarizovana svetlost osciluje u određenoj orijentaciji. Čestice plazme koje se kreću oko linija magnetnog polja daju obrazac polarizacije okomit na polje što omogućava živopisnije viđenje detalja onoga što se dešava u regionima crnih rupa i mapiranje linija sila njihovog magnetnog polja.

“Ono što sada vidimo je da postoje jaka, uvrnuta i organizovana magnetna polja u blizini crne rupe u centru Mlečnog puta“, rekla je Sara Issaoun, saradnik Hablovog programa za stipendije Ajnštajn u Centru za astrofiziku Harvard & Smithsonian i ko-voditelj projekta. „Zajedno sa Sgr A* koja ima zapanjujuće sličnu polarizacionu strukturu onoj koja se vidi u mnogo većoj i moćnijoj crnoj rupi M87*, naučili smo da su jaka i uređena magnetna polja kritična za interakciju crnih rupa sa gasom i materijom oko sebe."

Angelo Ricarte saradnik Harvardske inicijative za crnu rupu i ko-voditelj projekta kaže:„Slikanjem polarizovanom svetlošću iz vrelog svetlećeg gasa u blizini crnih rupa, direktno vidimo strukturu i jačinu magnetnih polja koje prožima protok gasa i materije kojima se crna rupa hrani i izbacuje.“ Dodaje: „Polarizovano svetlo nas uči mnogo više o astrofizici, svojstvima gasa i mehanizmima koji se odvijaju dok se crna rupa hrani.”

Slikanje crnih rupa u polarizovanom svetlu nije jednostavno kao gledanje polarizovanim naočarima za sunce. To se posebno odnosi na Sgr A*, koja se veoma brzo menja. Za njeno snimanje potrebni su sofisticiraniji alati od onih koji su korišteni za snimanje M87*, mnogo stabilnije mete. Geoffrey Bower iz EHT sa Instituta za astronomiju i astrofiziku, Academia Sinica, Taiwan kaže: „Pravljenje polarizovane slike je kao otvaranje knjige nakon što ste videli samo korice. Pošto se Sgr A* kreće dok mi pokušavamo da je snimimo, bilo je teško konstruisati čak i nepolarizovanu sliku“, dodajući da je zbog kretanja Sgr A* prva slika bila kompozit više slika.

Mariafelicia De Laurentis, zamenik istraživača na projektu EHT i profesor na Univerzitetu u Napulju Federico II, kaže: „Činjenica da je struktura magnetnog polja M87* toliko slična onoj kod Sgr A* je značajna jer sugeriše da fizički procesi koji upravljaju načinom na koji crna rupa hrani i pokreće mlaz mogu biti univerzalni za supermasivne crne rupe, uprkos razlikama u masi, veličini i okruženju. Ovaj rezultat nam omogućava da usavršimo naše teorijske modele i simulacije, poboljšavajući naše razumevanje uticaja na materiju u blizini horizonta događaja crne rupe.”

EHT je od 2017. sproveo nekoliko posmatranja Sgr A*, a u aprilu 2024. se planiraju nova. Slike su sve bolje jer se uključuju novi teleskopi, sa većim propusnim opsegom i novim frekvencijama. Proširenja će sledeće decenije omogućiti filmove visoke vernosti. Možda će otkriti skriveni mlaz i polarizacijom posmatrati druge crne rupe. Prostorno proširenje EHT-a daće oštrije slike crnih rupa nego ikada ranije.

EHT uključuje više od 300 istraživača iz Afrike, Azije, Evrope i Severne i Južne Amerike. Ova kolaboracija povezuje postojeće teleskope u virtuelni teleskop veličine Zemlje. Koristeći pri tom nove sisteme stvara fundamentalno novi instrument sa najvećom ugaonom moći rezolucije koja je do sada postignuta.

Istraživanje EHT je u dva rada objavljeno u The Astrophisical Journal Letters.

https://eventhorizontelescope.org/.../astronomers-unveil...

SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret 

 

 

Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  Siniša, ovaj sajt nije moj, ja sam samo... 1 dan ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Dobijate besplatno već četvrt veka... 1 dan ranije
 • Sveta said More
  Pa i nije dat odgovor na pitanje. Tačno... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  Dragane, bilo bi lepo, da uvedete i... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Istovremeno i fascinantno i jezivo.... 6 dana ranije

Foto...