Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje

Iz knjige 

Da li postoje stvari koje ne postoje,  Voje Antonića  

Crvenekockice

Talas, čestica ili i jedno i drugo?

Prvi paradoks otkriven je kad je trebalo da se razjasni dilema da li čstice od kojih su sačinjeni atomi imaju supstancijalnu ili talasnu prirodu. 

Tomas Jang (Thomas Young) još je 1800. godine dokazao da svetlost predstavlja talasanje, a Ajnštajnov fotoelektrični efekat (za koji je dobio Nobelovu nagradu) uči nas da su fotoni supstancijalne čestice. Dakle, šta čini podatomske čstice? Prema Nilsu Boru, koji je radio u Kopenhagenu kad je predstavio ono što danas znamo kao Kopenhagensku interpretaciju kvantne teorije, realnost je ono što u datom trenutku merimo: ako je tretiramo kao da je čstica, onda se ona ponaša kao čstica, a ako je tretiramo kao da je talas, onda ta realnost ispoljava talasno svojstvo. Šta god da tražimo - dobićemo, ali nikad i jedno i drugo istovremeno! 

Ovaj dualizam čest je pratilac nalaza ostvarenih u kvantnoj mehanici. Čuveni princip neodređenosti, koji je Verner Hajzenberg (Werner Heisenberg) objavio 1927. godine, govori da za čsticu nije moguće istovremeno odrediti dve fizičke veličine, koje se odnose na prostor-vreme s jedne i energiju s druge strane (recimo, poziciju i rotacionu energiju, takozvani ugaoni momenat). Što se tačnije izmeri ugaoni momenat, dobiće se manje tačan rezultat za položaj i obratno; ako se jedna od ove dve veličine izmeri potpuno tačno, o drugoj se neće znati baš ništa. Do ovoga ne dolazi zbog nesavršenosti instrumenata niti zato što nije pronađen dovoljno dobar način da se to uradi, nego je to fundamentalni zakon kvantnog sveta. 

Ovome se usprotivio Albert Ajnštajn (Albrert Einstein), kada je u pismu Maksu Bornu (Max Born) 1926. godine napisao čuvenu rečnicu “Bog se ne kocka” (“God does not play dice”). On je dobar deo svog života posle 1925. godine utrošio na pokušaje da reši problem istovremenog merenja pozicije i ugaonog momenta čstice. Deset godina kasnije, Ajnštajn i još dva fizičara (Podolski Rosen) objavili su ono što danas znamo kao EPR članak, u kome su opisali svoju ideju kako bi ovo trebalo učiniti. 

 

 

Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje
Spisak članaka iz knjige:
Voja Antonić - Da li postoje stvari koje ne postoje
 

 


Komentari

 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 8 sati ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 8 sati ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 1 dan ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 3 dana ranije
 • Boris Saksida said More
  E,dobri ste mi vi,baš lepo!lp sax 4 dana ranije

Foto...