Istorija

Početak naše posmatračke astrofizike

Aleksandar Kubicela SM

Posmatranje pomračenja Sunca, 15. februar 1961, Hvarska tvrđava. Rad akademskog slikara Petra Kubičele. U prvom plani desno je astronom Aleksandar Kubičela.

Poznata je priča o osnivanju Astronomske opservatorije na Zvezdari i o pionirskim teorijskim radovima Milutina Milankovića. Ali kada su kod nas počela astrofizička istraživanja? Danas (15. februara) je jedna godišnjica tog početka!

Kako je pomračenje Sunca donelo svetsku slavu dvojici naučnika

prelomsve

Ove godine se napunio tačno jedan vek od pomračenja Sunca koje je poslužilo za dokazivanje Ajnštajnove specijalne teorije relativnosti. Po tome ovo pomračenje ostaje zabeleženo u istoriji nauke i ljudskog saznanja kao jedno od najinteresantnijih i najvažnijih. Sem toga, nakon ovog pomračnja dva naučnika, Edington i Ajnštajn, su postali slavni širom sveta.

Anaksimander: Kosmos kakav nikad nisi,
 niti ćeš ikad videti

a1U VI veki pre naše ere, jonski grad Milet, danas u Turskoj, bio je najveći i najbogatiji grad u Grčkoj. Već tada je imao preko 3000 godina dugu istoriju. Pod velikim uticajem Egipta i Sirije, bio je centar nauke, kulture i umetnosti. Danas su od njega ostale samo ruševine, ali je ostao upamćen kao rodni grad Isidora, arhitekte koji će napraviti Aja Sofiju, i filosofa Talesa i Anaksimandera. Čime je mogao da se bavi neko pre više od 2600 godina a da ga se mi i danas sećamo? Kosmosom? Koješta, time se i danas bave samo odabrani...

Na današnji dan: 30. juna 1908. dogodila se eksplozija poznata kao Tunguski događaj

tunguska crop

Eksplozija se dogodila 30. juna 1908. ujutro, između sedam i osam časova. Zahvatila je prostrano područje od 2150 kvadratnih kilometara i procene govore da je iščupala, oborila i spalila 80 miliona stabala tunguskih šuma.

Astronomija Arapa

ASTRONOMIJA 13 pages 30 33 1Islamski učenjaci su dali znatan doprinos razvoju astronomije. Za vreme srednjeg veka kada je evropska nauka doživela sunovrat, Arapi su bili ti koji su sačuvali astronomsku zaostavštinu antičkog sveta i razvili sopstvenu nauku.

Kratka hronologija astronomije

herselovteleskopDrevna astronomija
Od početka istorije do propasti rimskog carstva, oko V veka
Srednjevekovna astronomija
Od V veka do XV veka
Astronomija Renesanse
Od Kopernikove revolucije do sredine XVII veka
Savremena astronomija
Od Njutnove opšte gravitacione teorije do kraja XIX veka
Astronomija XX veka
Od Ajnštajnove teorije relativiteta do izlaska prvog broja "Astronomskog magazina" i dalje ...