Naučnici sa svih instituta i fakulteta u Srbiji poslednjih nekoliko dana dižu svoj glas protiv odustajanja od sprovođenja Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i ukidanja fondova za naučna istraživanja.

 sn1

Na linku se nalazi mapa zemalja koje u najmanju ruku imaju nezavisno ministarstvo nauke, mada je više njih sa nezavisnim agencijama (ili fondacijama). Pojedine zemlje imaju i više takvih tela tako da je nauka potpuno zaštićena od uticaja dnevne politike.

 Kampanja je veoma interesantna. Pogledajte.

 sn3

Mladi naučnici ukazuju na katastrofalne posledice ukidanja fondova za naukau
sn2

 

 


Dodaj komentar